Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-678 2014-02-20
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LICENCIJOS MB ,,VYNO GURU“ IŠDAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS MB ,,VYNO GURU“ IŠDAVIMO

 

  2014 m. vasario 20 d. Nr. A30-678

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu,  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 1-1417 patvirtinto Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo  Vilniaus mieste tvarkos aprašo 4 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 40-555 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų įgaliojimų“ 1.2.1 punktu,

i š d u o d u  licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

Įmonės pavadinimas,

 adresas, kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

Prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

Alkoholinių gėrimų pardavimo būdas

Sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

MB ,,Vyno guru“

Laisvės pr. 60-1107 Vilnius

303221067

Alkoholinių gėrimų skyrius parduotuvėje

Verkių g. 36, Vilnius

Nuo 8 val. iki 22 val.

 

 

Išsinešti

 

Verkių g. 36, Vilnius

V. A. Graičiūno g. 38

Vilnius

Kuprioniškių k.

 Nemėžio s., Vilniaus r. sav.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                                            Ritas Vaiginas

______________

 

 

Į pradžią