Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2065 2014-10-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. 1-1713 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS<br> UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. 1-1713 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS

 UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2065

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu
ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu
Nr. 1-1713  patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus ir 8–11 punktus išdėstyti taip:

„8. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant
1 kv. m reklamos ploto, kai įrengiama ne iškaba ir ne reklaminis kainų stovas:

8.1. ant Savivaldybės objektų – 106 Eur;

8.2. ne ant Savivaldybės objektų: iki 2010 m. gruodžio 31 d. – 52 Eur, nuo 2011 m. sausio
1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. – 78 Eur, nuo 2011 m. liepos 1 d. – 106 Eur. Apskaičiuojant vietinę rinkliavą taikomas tas jos dydis, kuris bus galiojantis Išorinės reklamos komisijos sprendimo išduoti leidimą priėmimo dieną.

9. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant iškabą ant Savivaldybės ir ne ant Savivaldybės objektų:

9.1. kai įrengiama iškaba ne daugiau kaip 0,3 kv. m reklamos ploto – 0 Eur;

9.2. kai įrengiama iškaba nuo 0,3 kv. m ploto, bet ne daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur už visą iškabą;

9.3. kai įrengiama iškaba daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 Eur.

10. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams reklaminiam kainų stovui:

10.1. ant Savivaldybės objektų, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto – 53 Eur;

10.2. ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant iki 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur už visą reklaminį kainų stovą;

10.3. ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 Eur.

11. Vietinė rinkliava, nurodyta Nuostatų 8.1 ir 8.2 punktuose, apskaičiuojama pagal formulę:

R = T x P x K:365 x D, kur:

R – vietinė rinkliava eurais;

T – vietinės rinkliavos metinis dydis už reklamos leidimo išdavimą įrengiant 1 kv. m reklamos ploto;

P – reklamos plotas kvadratiniais metrais;

K – vietinės rinkliavos koeficientas;

365 – dienų skaičius metuose;

D – dienų skaičius, per kurį eksponuojama reklama.

Apskaičiuota vietinė rinkliava yra apvalinama ir mokama eurais be centų.“

            2. Nustatyti, kad  šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią