Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2178 2014-12-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1-2178

Vilnius

 

 Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu
Nr. 1-127 patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

            „8. Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ 2014 metais kas mėnesį skiriama 20 proc. surinktos vietinės rinkliavos sumos šių nuostatų 6 punkte numatytoms funkcijoms vykdyti.
Nuo
2015 m. sausio 1 d. Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ kas mėnesį skiriama
30 proc. surinktos vietinės rinkliavos sumos šių nuostatų 6 punkte numatytoms funkcijoms vykdyti.“

2. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas
šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią