Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) 2015-02-10
Padalinys: DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ ĮRAŠYMO Į SPECIALIUOSIUS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMUS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ ĮRAŠYMO Į SPECIALIUOSIUS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMUS

 

2015 m. vasario        d.  Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu,   Lietuvos  Respublikos

teritorijų planavimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu,  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2010 m. gegužės 26 d. Nr. 1-1556 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“  ir vykdydamas Vilniaus miesto savivaldybės Mero  pavedimą:

1.      Į s a k a u:

1.1.  Projektavimo  sąlygų   poskyriui   Specialiuosiuose   architektūros reikalavimuose

nurodyti Statytojams žemės sklypuose projektuoti dviračių saugyklas, požeminius  konteinerius   mišrioms  komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti prie naujai projektuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų, prie trijų ir daugiau blokuotų vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų bei negyvenamųjų pastatų (visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatų) arba patalpinti juos uždaroje požeminėje ar antžeminėje pastato erdvėje ar  priestate.

 

                     1.2.  Už įsakymo vykdymą atsakinga Statybos dokumentų skyriaus vedėja Angelija Petrauskienė.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Artūras Blotnys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747, el. p. birute.tautaviciene@vilnius.lt

Į pradžią