Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-60 2015-06-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. 1-60

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
10 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą (pridedama).

2. Patvirtinti didžiausią leistiną Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių – 874.

3. Patvirtinti didžiausią leistiną Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių – 17.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

4.1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka atlikti darbo organizavimo pakeitimus, pertvarkyti Administracijos departamentų ir jų skyrių bei skyrių, neįeinančių į departamentų sudėtį, vidaus struktūrą, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto darbo užmokesčio fondo ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus;

4.2. kontroliuoti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. 1-74
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“;

5.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 1-400
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-06-13 sprendimo Nr. 1-74 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“;

5.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. 1-432
„Dėl Tarybos 2012-01-25 sprendimo Nr. 1-400 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2011-06-13 sprendimo Nr. 1-74 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“;

5.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. 1-1062
„Dėl Tarybos 2011-06-13 sprendimo Nr. 1-74 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“;

5.5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 1-1579 „Dėl Tarybos 2011-06-13 sprendimo Nr. 1-74 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo
ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“.

6. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-240 - 2015-07-20
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS IR JO POSKYRIŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
Dokumento priedai:
1-60 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią