Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-484 2015-12-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

  2015 m. gruodžio 10 d. Nr.   40-484

Vilnius

 

 

1.        T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą (pridedama).

2.        N u s t a t a u, kad:

2.1.       už Vilniaus miesto savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašo administravimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Elektroninių paslaugų ir procesų skyrius;

2.2.       už Vilniaus miesto savivaldybės teikiamų paslaugų aprašymus yra atsakingi paslaugų vadovai;

2.3.       už Vilniaus miesto savivaldybės teikiamų paslaugų perkėlimą į internetą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamentas.

3.        Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento direktorių kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

4.        L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. 40-309 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašo tvirtinimo“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-484 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią