Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-325 2016-02-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

 

2016 m. vasario 3 d. Nr. 1-325

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimu
Nr. 83 patvirtintais Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą architektui  Algimantui Nasvyčiui.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                           Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

Į pradžią