Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-630 2016-12-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2016 m. gruodžio 19 d. Nr.  40-630

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, 31, 32 ir 321 straipsniais (2016 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 103, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 32¹ straipsniu įstatymo redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d.):

            1. T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnijos nuostatus (pridedama).

2. L a i k a u   netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 40-77 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnijos nuostatų tvirtinimo“.

            3. N u s t a t a u,   kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-630 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią