Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-802 2017-02-01
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS<br> UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS

UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 1 d. Nr. 1-802

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) preambulę ir išdėstyti ją taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:“.

2.    Pakeisti Sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

2.1.  išdėstyti 5 punktą taip:

„5. Vietinė rinkliava įskaitoma į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą. Surinktas vietinės rinkliavos lėšas rekomenduojama skirti Vilniaus miesto viešojo transporto sistemos, dviračių infrastruktūros, automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos, automobilių statymo infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir plėtrai užtikrinti.“;

2.2. papildyti 7.6 punktu ir jį išdėstyti taip:

„7.6. nustatomas valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę vykdančioms įstaigoms priklausančių pažymėtų skiriamaisiais ženklais automobilių, kurie naudojami atliekant tarnybines funkcijas ir kuriems netaikoma vietinė rinkliava, sąrašas (nurodoma automobilių markė ir valstybinis numeris).“;

2.3. išdėstyti 12.1 ir 12.2 punktus taip:

„12.1. už automobilio stovėjimą kiekvienas dvylika minučių mėlynojoje zonoje – 0,50 (penkiasdešimt euro centų) Eur;

12.2. už automobilio stovėjimą kiekvienas dvylika minučių raudonojoje zonoje – 0,30 (trisdešimt euro centų) Eur;“

2.4. išdėstyti 12.4 ir 12.5 punktus taip:

„12.4. už automobilio stovėjimą kiekvienas dvidešimt minučių žaliojoje zonoje –
0,10 (dešimt euro centų) Eur;

12.5. už automobilio stovėjimą (nepriklausomai nuo automobilio stovėjimo laiko tą dieną toje vietoje), jei už automobilio stovėjimą sumokama per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos, –
40 (keturiasdešimt) Eur mėlynojoje zonoje, 20 (dvidešimt) Eur raudonojoje zonoje, 7 (septyni) Eur geltonojoje zonoje ir 4 (keturi) Eur žaliojoje zonoje;“

2.5. išdėstyti 12.6 punktą taip:

„12.6. už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 8 iki 18 val.:

12.6.1. mėlynojoje zonoje – 525 (penki šimtai dvidešimt penki) Eur per mėnesį;

12.6.2. raudonojoje zonoje – 315 (trys šimtai penkiolika) Eur per mėnesį;

12.6.3. geltonojoje zonoje – 126 (vienas šimtas dvidešimt šeši) Eur per mėnesį;

12.6.4. žaliojoje zonoje – 63 (šešiasdešimt trys) Eur per mėnesį;“

2.6. išdėstyti 12.7.4 punktą taip:

„12.7.4. žaliojoje zonoje – 7,20 (septyni Eur 20 ct) Eur per metus;“

2.7. išdėstyti 12.8.4 punktą taip:

„12.8.4. žaliojoje zonoje – 8,70 (aštuoni Eur 70 ct) Eur per mėnesį, 104 (vienas šimtas keturi) Eur per metus;“

2.8. pripažinti netekusiu galios 12.11.3 punktą;

2.9. išdėstyti 12.9 punktą taip:

„12.9. už elektra varomo automobilio, pažymėto Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotu leidimu arba turinčio elektroninį elektromobilio leidimą (toliau – elektromobilio leidimas), stovėjimą per metus – 40 (keturiasdešimt) Eur;“

2.10.  papildyti 12.12 punktu ir išdėstyti jį taip:

„12.12. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio gyventojo leidimą, antro automobilio stovėjimą daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje:

12.12.1. mėlynojoje zonoje – 26 (dvidešimt šeši) Eur per mėnesį, 312 (trys šimtai dvylika) Eur per metus;

12.12.2. raudonojoje zonoje – 13 (trylika) Eur per mėnesį, 156 (vienas šimtas penkiasdešimt šeši) Eur per metus;

12.12.3. geltonojoje zonoje – 9 (devyni) Eur per mėnesį, 108 (vienas šimtas aštuoni) Eur per metus;

12.12.4. žaliojoje zonoje – 4,50 (keturi Eur 50 ct) Eur per mėnesį,
54 (penkiasdešimt keturi) Eur per metus;“

2.11.  papildyti 12.13 punktu ir jį išdėstyti taip:

„12.13. už automobilio valdytojo (vairuotojo), turinčio Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotą komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobilio stovėjimą apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje:

12.13.1. mėlynojoje zonoje – 52 (penkiasdešimt du) Eur per mėnesį, 624 (šeši šimtai dvidešimt keturi) Eur per metus;

12.13.2. raudonojoje zonoje – 26 (dvidešimt šeši) Eur per mėnesį, 312 (trys šimtai dvylika) Eur per metus;

12.13.3. geltonojoje zonoje – 17 (septyniolika) Eur per mėnesį, 204 (du šimtai keturi) Eur per metus;

12.13.4. žaliojoje zonoje – 8,70 (aštuoni Eur 70 ct) Eur per mėnesį, 104 (vienas šimtas keturi) Eur per metus.“;

2.12.  išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti žaliojoje zonoje; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą geltonojoje zonoje, automobilį galima statyti geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą mėlynojoje zonoje, automobilį galima statyti mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose.“;

2.13.  išdėstyti 15.1 punktą taip:

„15.1. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų, policijos, dujų tiekėjų avarinių tarnybų, greitosios medicinos ir medicinos pagalbos, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą atliekančių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, viešąją tvarką užtikrinančių ir vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos kontrolę vykdančių tarnybų automobilių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiaisiais šviesos arba specialiaisiais šviesos ir garso signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems savo tarnybines funkcijas, ir valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę vykdančių įstaigų automobilių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems savo tarnybines funkcijas, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;“

2.14.  papildyti 15.7 punktu ir jį išdėstyti taip:

„15.7. už automobilio valdytojo (vairuotojo), įsigijusio kombinuotos kelionių jungties („Statyk ir važiuok“) bilietą, automobilio stovėjimą kombinuotos kelionių jungties („Statyk ir važiuok“) automobilių stovėjimo aikštelėje laikotarpiu nuo bilieto įsigijimo momento iki automobilio išvažiavimo iš aikštelės, bet ne ilgiau kaip iki tos pačios dienos 24 valandos.“;

2.15.  išdėstyti 16.3–16.5 punktus taip:

„16.3. banko pavedimu (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.6–12.13 punktuose);

16.4. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ padalinyje, priimančiame mokėjimus grynaisiais pinigais (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5, 12.7–12.9, 12.11–12.13 punktuose), ir grynaisiais pinigais kitose Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nurodytose grynųjų pinigų surinkimo vietose (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5 punkte);

16.5. naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5, 12.7–12.9, 12.11 ir 12.12 punktuose).“;

2.16.  išdėstyti 17.1 punktą taip:

„17.1. pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo iš karto sumokėti nuostatų
12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatą arba naudodamasis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis. Nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą privalo sumokėti per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos nuostatų 16.4 arba 16.5 punktuose nustatytais būdais, privalomai nurodydamas automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį;“

2.17.  išdėstyti 17.4 punktą taip:

„17.4. pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos privaloma papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 punkte nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos. Bilietą, patvirtinantį papildomą apmokėjimą, privaloma palikti automobilyje nuostatų 17.2 punkte nustatyta tvarka.

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui arba nutraukus užsakymą ir neišvykus iš mokamos stovėjimo vietos, kai už stovėjimą mokama naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, privaloma iš karto papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 punkte nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Pavėlavus papildomai sumokėti vietinę rinkliavą, sumokama nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinė rinkliava per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos nuostatų 16.4 arba 16.5 punktuose nustatytais būdais, privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį;“

2.18.  išdėstyti 20.2 ir 20.3 punktus taip:

„20.2. asmenys, savo lėšomis įrengę automobilių stovėjimo vietas už jų valdomo sklypo ribų ir jas perdavę Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, turi teisę ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo įrengtų vietų perdavimo pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tam tikrą laiką neatlygintinai rezervuoti įrengtas automobilių stovėjimo vietas. Neatlygintiną automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminą nustato Administracijos direktorius (jo įgaliotas Administracijos direktoriaus pavaduotojas) įvertinęs automobilių stovėjimo vietoms įrengti panaudotų lėšų ir nustatytos automobilių stovėjimo vietų vietinės rinkliavos santykį. Neatlygintinas automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo įrengtų automobilių stovėjimo vietų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dienos (perdavimo–priėmimo akto pasirašymo). Į automobilių stovėjimo vietos įrengimo kainą įskaitomos lėšos, panaudotos automobilių stovėjimo vietos plotui įrengti. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ sudaro su asmeniu, pageidaujančiu ir turinčiu teisę neatlygintinai rezervuoti stovėjimo vietą, sutartį dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo;

20.3. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ sudaro su asmeniu, pageidaujančiu ir turinčiu teisę rezervuoti stovėjimo vietą, sutartį dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo, kai jis sumoka nuostatų 12.6 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą;“

2.19.  išdėstyti VI skyriaus pavadinimą taip:

VI.GYVENTOJŲ IR komercinių patalpų savininko (valdytojo) LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS, PAKEITIMAS IR PANAIKINIMAS“;

2.20.  išdėstyti 21 punktą taip:

„21. Gyventojo leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose, išduoda Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ automobilio valdytojui (vairuotojui), sumokėjusiam nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir pateikusiam:

21.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;

21.2. vairuotojo pažymėjimą, išduotą prašančiojo vardu;

21.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą pažymą arba išrašą dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose;

21.4. sutikimą (leidimą), kad jo asmens duomenys būtų tikrinami duomenų registruose.“;

2.21.  pripažinti netekusiais galios 21.5 ir 21.6 punktus;

2.22.  išdėstyti 22 punktą taip:

„22. Gyventojo leidimas galioja šalia asmens, kuriam išduotas toks leidimas, deklaruotos (registruotos laikinos) gyvenamosios vietos nustatytoje teritorijoje. Gyventojų leidimų galiojimo teritorijas ir jų ribas nustato ir tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.“;

2.23.  išdėstyti 23 punktą taip:

„23. Komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, suteikiantį teisę statyti lengvąjį automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose apmokestintoje daugiabučio (-ų) namo (-ų) vidinėje teritorijoje, asmens, šioje teritorijoje valdančio negyvenamosios paskirties (išskyrus pagalbinio ūkio paskirties patalpas) arba gyvenamosios paskirties (taikoma asmenims, galintiems teisėtai vykdyti komercinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose) patalpą, prašymu išduoda Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ lengvojo automobilio valdytojui (vairuotojui), pateikusiam:

23.1. užpildytą nustatytos formos prašymą, pasirašytą patalpų savininko ar teisėto valdytojo (naudotojo), kuriame turi būti nurodyta:

23.1.1. lengvojo automobilio valdytojas (vairuotojas), kuriam prašoma išduoti komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą;

23.1.2. negyvenamosios arba gyvenamosios paskirties patalpoje vykdoma komercinė veikla;

23.2. nuostatų 23.1 punkte nurodytos patalpos Nekilnojamojo turto registro išrašą (su duomenimis apie nuomos ar panaudos sutarties įregistravimą, jeigu prašymą pasirašė asmuo, valdantis patalpas nuomos ar panaudos teise);

23.3. dokumentą, patvirtinantį nustatyto dydžio vietinės rinkliavos sumokėjimą.“;

2.24.  išdėstyti 24 punktą taip:

„24. Gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimų skaičius yra ribojamas:

24.1. apmokestintoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodami ne daugiau kaip du gyventojo leidimai;

24.2. apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje esančios negyvenamosios paskirties arba gyvenamosios paskirties patalpos (taikoma asmenims, galintiems teisėtai vykdyti komercinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose), kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodamas vienas komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimas;

24.3. vienam nekilnojamojo turto vienetui gali būti išduodamas vienos rūšies leidimas.“;

2.25.  išdėstyti 25 punktą taip:

„25. Vieta gyventojo ir asmens, turinčio komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobiliui nėra rezervuojama.“;

2.26.  išdėstyti 26 punktą taip:

„26. Gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimai gali būti panaikinami, jei jie netinkamai naudojami ar po jų išdavimo pasikeitė sąlygos, kuriomis remiantis leidimas buvo išduotas. Apie leidimo panaikinimą Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ leidimą gavusį asmenį informuoja raštu jo prašyme nurodytu adresu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po leidimo panaikinimo.“;

2.27.  išdėstyti 27 punktą taip:

„27. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ turi išduoti gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti per 5 darbo dienas nuo prašymo (su visais reikalaujamais duomenimis) išduoti gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą gavimo.“;

2.28.  pripažinti netekusiu galios 28 punktą;

2.29.  išdėstyti 29 punktą taip:

„29. Automobilių valdytojai (vairuotojai) Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atsisakymą išduoti gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą gali apskųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atsisakymo išduoti leidimą gavimo dienos. Šiai patenkinus automobilio valdytojo (vairuotojo) skundą dėl atsisakymo išduoti leidimą, Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ privalo išduoti gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakartotinio automobilio valdytojo (vairuotojo) prašymo gavimo dienos.“;

2.30.  išdėstyti 30 punktą taip:

„30. Elektromobilio leidimą statyti automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose išduoda Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ automobilio valdytojui (vairuotojui), nustatyta tvarka įregistravusiam automobilį (elektromobilį), sumokėjusiam nuostatų 12.9 punkte nustatyto dydžio rinkliavą ir pateikusiam:“;

2.31.  pripažinti netekusiais galios 30.3 ir 30.4 punktus;

2.32.  išdėstyti 32 ir 33 punktus taip:

„32. Elektromobilių leidimų duomenys kaupiami elektroniniame Elektromobilių leidimų registre.

33. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ turi išduoti elektromobilio leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti per 5 darbo dienas nuo prašymo (su visais reikalaujamais duomenimis) išduoti elektromobilio leidimą gavimo.“;

2.33.  išdėstyti 35 punktą taip:

„35. Jei panaikinamas leidimo galiojimas nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka arba išvykstama iš automobilio stovėjimo vietos anksčiau, nei pasibaigia apmokėtas stovėjimo laikas, vietinė rinkliava negrąžinama.“;

2.34.  išdėstyti 36 punktą taip:

„36. Automobilio valdytojas (vairuotojas), padaręs šiuose nuostatuose numatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Administracinių nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.“;

2.35.  papildyti 42 punktu ir jį išdėstyti taip:

„42. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, parengia ir, suderinusi su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi, teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui tvirtinti Mokamų automobilių stovėjimo vietų Vilniaus miesto vietinės rinkliavos zonose galiojimo laikų schemą.“;

2.36.  išdėstyti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų priedą nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus šio sprendimo 2.5 punktą, įsigalioja nuo 2017 m. kovo 1 d.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 2.5 punktas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

5. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų priedas

 

ZONŲ, KURIOSE TAIKOMA VIETINĖ RINKLIAVA UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS

STATYTI, RIBOS

 

1. Mėlynoji zona. Jos ribos eina Vokiečių, Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, Šventaragio, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę šalia Katedros aikštės, Barboros Radvilaitės gatvėmis iki Maironio gatvės, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų (iki Bazilijonų gatvės, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Aušros Vartų g. 2) gatvėmis. Šios gatvės yra mėlynojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančią Jogailos gatvę ir Gedimino prospektą.

2. Raudonoji zona. Jos ribos eina Savičiaus, Bokšto, Išganytojo gatvėmis, Vilnios upės krantine iki Arsenalo gatvės, Arsenalo, Žygimantų, A. Goštauto gatvėmis, Vašingtono aikšte, J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, Pamėnkalnio, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles, Pylimo, Rūdninkų, Visų Šventųjų, Karmelitų, Etmonų, Didžiąja, Vokiečių, Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Pilies, Didžiąja gatvėmis. Šios gatvės yra raudonojoje zonoje, išskyrus mėlynojoje zonoje esančias Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Pilies, Didžiąją, Vokiečių, Vilniaus ir Islandijos gatves.

3. Geltonoji zona. Jos ribos eina:

3.1. V. Kudirkos (nuo J. Jasinskio gatvės), J. Tumo-Vaižganto gatvėmis, Vašingtono aikšte,
A. Goštauto, Geležinio Vilko, Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, J. Jasinskio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančias gatves (V. Kudirkos gatvės dalį tarp J. Jasinskio gatvės ir Gedimino prospekto, J. Tumo-Vaižganto gatvę ir Vašingtono aikštę);

3.2. Tauro (nuo Pamėnkalnio gatvės) gatve, keliu ant Tauro kalno, automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio-Putino g. 5 ribomis, V. Mykolaičio-Putino, M. Valančiaus, V. Kudirkos,
J. Basanavičiaus, Algirdo, Naugarduko, Aguonų, Šaltinių (iki Kruopų gatvės), Aguonų, Kauno,
Šv. Stepono, Geležinkelio, Aušros Vartų, Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų, Rūdninkų, Pylimo, Pamėnkalnio (iki Tauro gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias mėlynojoje zonoje (Aušros Vartų gatvės dalis tarp Bazilijonų ir Etmonų gatvių), raudonojoje zonoje (Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų gatvės dalį tarp Karmelitų ir Rūdninkų gatvių, Rūdninkų, Pylimo gatvės dalį tarp Rūdninkų ir Islandijos gatvių ir Pamėnkalnio gatvės dalį tarp Pylimo ir Tauro gatvių) ir žaliojoje zonoje (Tauro gatvę, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Tauro g. 5, kelią ant Tauro kalno, automobilių stovėjimo aikštelę V. Mykolaičio-Putino g. 5, Šaltinių gatvę ir Aguonų gatvės dalį tarp Šaltinių ir Kauno gatvių);

3.3. Žvejų gatve nuo Kalvarijų gatvės (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Žvejų g. 14A), Rinktinės, Žalgirio, Kalvarijų, S. Fino, Giedraičių, Krokuvos, Daugėliškio, Linkmenų, Lvovo gatvėmis, jungtimi nuo Geležinio Vilko gatvės iki Konstitucijos prospekto, Konstitucijos prospektu, tarp Konstitucijos pr. 22 ir 20A iki Upės gatvės, Upės gatve iki Kalvarijų gatvės. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus žaliojoje zonoje esančias gatves (Upės gatvę ir Rinktinės gatvės dalį tarp Žvejų ir Šeimyniškių gatvių);

3.4. Santariškių (nuo Žaliųjų Ežerų iki J. Tallat-Kelpšos gatvės) gatve. Ši gatvė yra geltonojoje zonoje;

3.5. Savičiaus, Didžiąja, Aušros Vartų, M. Daukšos, Šv. Dvasios, Strazdelio, Subačiaus, Bokšto gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias mėlynojoje zonoje (Didžiąją ir Aušros Vartų), raudonojoje zonoje (Savičiaus) ir žaliojoje zonoje (Šv. Dvasios ir Strazdelio);

3.6. Vilnios upės krantine (nuo Užupio iki Drujos gatvės), Drujos, Olandų, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, gatvėmis iki Žirmūnų tilto, Neries upės krantine iki Vilnios upės, Vilnios upės krantine iki Užupio gatvės pradžios. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje.

4. Žalioji zona. Jos ribos eina:

4.1. J. Jasinskio (nuo V. Kudirkos gatvės), Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, Geležinio Vilko,
V. Pietario, Žemaitės, Kauno, Smolensko, Panerių, Švitrigailos, Geležinkelio, Šv. Stepono, Kauno, Aguonų, Šaltinių (iki Kruopų gatvės), Aguonų, Naugarduko, Algirdo, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino gatvėmis, automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio- Putino g. 5 ribomis, keliu ant Tauro kalno, Tauro, Pamėnkalnio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias raudonojoje zonoje (Pamėnkalnio gatvės dalį tarp Tauro ir V. Kudirkos gatvių, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles) ir geltonojoje zonoje (J. Jasinskio gatvės dalį tarp V. Kudirkos ir Pakalnės gatvių, Aludarių, Pakalnės, Šv. Stepono, Kauno gatvės dalį tarp Šv. Stepono ir Aguonų gatvių, Aguonų gatvės dalį tarp Šaltinių ir Naugarduko gatvių, Naugarduko gatvės dalį tarp Aguonų ir Algirdo gatvių, Algirdo gatvės dalį tarp Naugarduko ir
J. Basanavičiaus gatvių, J. Basanavičiaus gatvės dalį iki Švitrigailos gatvės, V. Kudirkos gatvės dalį tarp J. Basanavičiaus ir M. Valančiaus gatvių, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio-Putino);

4.2. Neries upės krantine nuo Žvėryno tilto iki Žaliojo tilto, Upės gatve, nuo Kalvarijų gatvės iki Konstitucijos prospekto, ties pastatais Konstitucijos pr. 20A ir 22, Konstitucijos prospektu, jungtimi nuo Konstitucijos prospekto iki Geležinio Vilko gatvės, Saltoniškių, T. Narbuto gatvėmis, Žvėryno užstatytos teritorijos riba iki Neries upės, Neries upės krantine iki Žvėryno tilto. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus geltonojoje zonoje esančią Konstitucijos prospekto dalį ir Konstitucijos prospekto jungtį iki Geležinio Vilko gatvės;

4.3. Olimpiečių (nuo Rinktinės gatvės), Šeimyniškių, Rinktinės (iki Olimpiečių gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje;

4.4. Vilnios upės krantine (nuo Išganytojo gatvės iki Drujos gatvės), Drujos, Subačiaus, Žiupronių, M. Daukšos, Šv. Dvasios, Strazdelio, Subačiaus, Bokšto, Išganytojo gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus geltonojoje zonoje esančią Bokšto gatvę ir raudonojoje zonoje esančią Išganytojo gatvę.

4.5. Ozo, Kalvarijų, J. Balčikonio, J. Ralio, K. Ulvydo gatvėmis, jungtimi nuo V. Gerulaičio iki Geležinio Vilko gatvės ir Geležinio Vilko gatve iki Ozo gatvės. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje.

4.6. nuo Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvės transporto mazgo Laisvės prospektu, Eigulių gatve, užstatymo teritorijos riba iki Vingio parko, Vingio parko kelyje nuo Geležinio Vilko gatvės iki estrados, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles prie estrados, Geležinio Vilko gatve iki Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvės transporto mazgo. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje.

5. Baltoji zona yra visa kita Vilniaus miesto teritorija, išskyrus mėlynosios, raudonosios, geltonosios ir žaliosios zonų teritorijas.

6. Visos vietinės rinkliavos zonos, išskyrus baltąją zoną, nurodytos toliau pateiktoje Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schemoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schema

Rinkliavu zonos 2017 m

 

__________________

 

 

 

Į pradžią