Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-370 2017-02-27
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TERITORIJŲ IR JŲ RIBŲ, KURIOSE GALIOJA GYVENTOJAMS IŠDUODAMI LEIDIMAI STATYTI AUTOMOBILIUS MOKAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE, TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ IR JŲ RIBŲ, KURIOSE GALIOJA GYVENTOJAMS IŠDUODAMI LEIDIMAI STATYTI AUTOMOBILIUS MOKAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE, TVIRTINIMO

 

 2017 m. vasario 27 d. Nr.  30-370

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu
Nr. 1-127 patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 7.3 punktu:

1. T v i r t i n u  teritorijas ir jų ribas, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose (pridedama).

2. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2013 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 30-2250 „Dėl teritorijų ir jų ribų, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, tvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. kovo 1 d. 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. vasario 27 d.

įsakymu Nr. 30-370

 

TERITORIJOS IR JŲ RIBOS, KURIOSE GALIOJA

GYVENTOJAMS IŠDUODAMI LEIDIMAI STATYTI AUTOMOBILIUS MOKAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE

 

Teritori-jos Nr.

Teritorijos ribos eina:

Rinkliavos zona

1.

V. Gerulaičio, J. Ralio, J. Balčikonio (iki V. Gerulaičio g.) gatvėmis. Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus automobilių stovėjimo aikštelėse prie V. Gerulaičio gatvės.

Žalioji

2.

Liejyklos (nuo Vilniaus g.), L. Stuokos-Gucevičiaus, Šventaragio, Barboros Radvilaitės (iki pastato Barboros Radvilaitės g. Nr. 4), Pilies, Šv. Jono, Dominikonų, Vilniaus (iki Liejyklos g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus automobilių stovėjimo aikštelėje prie Katedros aikštės.

Mėlynoji

3.

Pilies (nuo Barboros Radvilaitės g.), Didžiąja, Savičiaus, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Barboros Radvilaitės (iki Pilies g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į mėlynąją

rinkliavos zoną (Barboros Radvilaitės, Didžiojoje gatvėse).

Raudonoji

4.

Rūdninkų (nuo Pylimo g.), Visų Šventųjų, Karmelitų, Etmonų,  Didžiąja, Vokiečių, Vilniaus, Islandijos, Pylimo (iki Rūdninkų g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į mėlynąją rinkliavos zoną (Vokiečių, Didžiojoje, Vilniaus, Islandijos gatvėse).

Raudonoji

5.

Vokiečių (nuo Dominikonų g.), Didžiąja, Aušros Vartų, Didžiąja, Pilies, Šv. Jono, Dominikonų (iki Vokiečių g.) gatvėmis.

Mėlynoji

6.

Šv. Dvasios (nuo M. Daukšos g.), A. Strazdelio, Subačiaus, Bokšto, Savičiaus, Didžiąja, Aušros Vartų, M. Daukšos (iki Šv. Dvasios g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į mėlynąją (Didžiojoje, Aušros Vartų gatvėse) ir raudonąją (Savičiaus gatvėje) rinkliavos zonas.

Geltonoji

7.

M. Daukšos (nuo Aušros Vartų g.), Žiupronių, Subačiaus, Maironio, Išganytojo, Bokšto, Subačiaus, A. Strazdelio, Šv. Dvasios (iki
M. Daukšos g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į geltonąją rinkliavos zoną (Bokšto gatvėje).

Žalioji

8.

Malūnų (nuo Maironio g.), Krivių, Olandų, Stepono Batoro, Zarasų gatvėmis, Vilnios upės krantine iki Malūnų gatvės.

Geltonoji

9.

Aukštaičių (nuo Maironio g.), Kranto, Drujos, Subačiaus, Maironio (iki Aukštaičių g.) gatvėmis.

Žalioji

10.

Geležinkelio (nuo Šv. Stepono g.), Aušros Vartų, M. Daukšos, Aušros Vartų, Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų, Rūdninkų,
Pylimo, Raugyklos, Plačiąja, Kruopų, Šaltinių, Aguonų, Kauno, Šv. Stepono (iki Geležinkelio g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į mėlynąją (Aušros Vartų gatvėje) ir raudonąją (Etmonų, Karmelitų, Rūdninkų gatvėse) rinkliavos zonas.

Geltonoji

11.

J. Basanavičiaus (nuo Pylimo g.), Algirdo, Naugarduko, Aguonų, Šaltinių, Kruopų, Plačiąja, Raugyklos, Pylimo (iki J. Basanavičiaus g.) gatvėmis.

Geltonoji

12.

Kauno (nuo Naugarduko g.), Aguonų, Šaltinių, Aguonų, Naugarduko (iki Kauno g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į geltonąją rinkliavos zoną (Naugarduko gatvės dalyje tarp Aguonų ir Algirdo gatvių, Aguonų gatvės dalyje tarp Naugarduko ir Šaltinių gatvių).

Žalioji

13.

Žemaitės (nuo Savanorių prospekto), Naugarduko, Algirdo,
T. Ševčenkos, Kedrų gatvėmis, Savanorių prospektu (iki Žemaitės g.). Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į geltonąją rinkliavos zoną (Algirdo gatvės dalyje tarp Naugarduko ir
T. Ševčenkos gatvių).

Žalioji

14.

Kedrų (nuo Savanorių prospekto), T. Ševčenkos, Algirdo,
J. Basanavičiaus gatvėmis, Savanorių prospektu (iki Kedrų g.).

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į geltonąją rinkliavos zoną (Algirdo gatvės dalyje tarp T. Ševčenkos ir
J. Basanavičiaus gatvių, J. Basanavičiaus gatvės dalyje tarp Algirdo ir Švitrigailos gatvių).

Žalioji

15.

V. Kudirkos (nuo M. Valančiaus g.), J. Basanavičiaus, Pylimo, Pamėnkalnio, Tauro gatvėmis, keliu ant Pamėnkalnio, automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio-Putino g. 5 ribomis, V. Mykolaičio-Putino,  M. Valančiaus (iki V. Kudirkos g.) gatvėmis.

Geltonoji

16.

V. Kudirkos (nuo M. Valančiaus g.), Pamėnkalnio (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles), Tauro gatvėmis, keliu ant Pamėnkalnio, automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio-Putino g. 5 ribomis, V. Mykolaičio-Putino, M. Valančiaus (iki V. Kudirkos g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į raudonąją (Pamėnkalnio gatvėje) ir geltonąją (V. Mykolaičio-Putino ir
M. Valančiaus gatvėse) rinkliavos zonas.

Žalioji

17.

Žemaitės (nuo Savanorių prospekto), Geležinio Vilko, Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus gatvėmis, Savanorių prospektu (iki Žemaitės g.).

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į geltonąją rinkliavos zoną (Pakalnės, Aludarių gatvėse).

Žalioji

 

18.

A. Goštauto (nuo Gedimino prospekto), Geležinio Vilko, Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, J. Jasinskio, V. Kudirkos gatvėmis, Gedimino prospektu (iki A. Goštauto g.).

Geltonoji

19.

Jogailos (nuo Gedimino prospekto), Pamėnkalnio (įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles), V. Kudirkos gatvėmis, Gedimino prospektu (iki Jogailos g.).

Raudonoji

20.

Gedimino prospektu (nuo Šventaragio g.), Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus, Šventaragio (iki Gedimino prospekto) gatvėmis.

Mėlynoji

21.

Vilniaus gatve (nuo Žygimantų g.), Gedimino prospektu,
T. Vrublevskio, Žygimantų (iki Vilniaus g.) gatvėmis.

Raudonoji

22.

A. Goštauto (nuo Vilniaus g.), A. Jakšto gatvėmis, Gedimino prospektu, Vilniaus (iki A. Goštauto g.) gatve.

Raudonoji

23.

A. Goštauto gatve (nuo A. Jakšto g.), Vašingtono aikšte, Lukiškių, J. Tumo-Vaižganto gatvėmis, Gedimino prospektu, A. Jakšto (iki
A. Goštauto g.) gatve.

Raudonoji

24.

Gedimino prospektu (nuo J. Tumo-Vaižganto g.), A. Goštauto, gatvėmis, Vašingtono aikšte, Lukiškių, J. Tumo-Vaižganto (iki Gedimino prospekto) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į raudonąją rinkliavos zoną (Vašingtono aikštėje, Lukiškių gatvės dalyje tarp Vašingtono aikštės ir J. Tumo-Vaižganto gatvės).

Geltonoji

25.

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3327 redakcija

 

26.

Geležinio Vilko (nuo Konstitucijos prospekto), Lvovo, Linkmenų, Daugėliškio, Krokuvos (iki Veprių g.) gatvėmis, jungtimi ties pastatais Krokuvos g. 34 ir 36, Lvovo g. 51 ir 53, Konstitucijos pr. 15 ir 22 (iki Konstitucijos prospekto), Konstitucijos prospektu (iki Geležinio Vilko g.).

Geltonoji

27.

Upės gatve nuo Baltojo tilto, Kalvarijų, S. Fino, Giedraičių, Krokuvos (iki Veprių g.) gatvėmis, jungtimi ties pastatais Krokuvos g. 34 ir 36, Lvovo g. 51 ir 53, Konstitucijos pr. 15 ir 22 (iki Baltojo tilto).

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, esančias automobilių stovėjimo aikštelėje prie pastato Upės g. 5.

Geltonoji

28

Kalvarijų (nuo Žvejų g.), Šeimyniškių, Rinktinės, Žvejų (iki Kalvarijų g.) gatvėmis.

Geltonoji

29.

Šeimyniškių (nuo Rinktinės g.), Kalvarijų, Žalgirio, Rinktinės (iki Šeimyniškių g.) gatvėmis.

Geltonoji

30.

Olimpiečių (nuo Rinktinės g.), Šeimyniškių, Rinktinės (iki Olimpiečių g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į geltonąją rinkliavos zoną (automobilių stovėjimo aikštelėje prie Žvejų ir Rinktinės gatvių).

Žalioji

31.

Neries upės krantine nuo Sluškų rūmų iki Žirmūnų tilto, Olandų gatve, jungtimi ties pastatu Olandų g. 27 su užstatymo teritorijos riba iki Neries upės krantinės.

Geltonoji

32.

T. Narbuto gatve (nuo Saltoniškių g. iki Paribio g.), užstatymo teritorijos riba iki Neries upės, Neries upės krantine iki Upės gatvės, Upės, Geležinio Vilko (iki Saltoniškių gatvės), Saltoniškių gatvėmis (iki T. Narbuto gatvės).

Žalioji

33.

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3327 redakcija

 

34.

Smolensko (nuo Kauno g.), Panerių, Švitrigailos, Geležinkelio, Šv. Stepono, Kauno (iki Smolensko g.) gatvėmis.

Galima automobilius statyti visoje teritorijoje esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose, išskyrus vietas, patenkančias į geltonąją rinkliavos zoną (Geležinkelio, Šv. Stepono gatvėse).

Žalioji

35.

Automobilių stovėjimo aikštelėje  ties pastatais Geležinio Vilko g. 6, 6A, 6B.

Žalioji

2017 m. rugpjūčio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1940 redakcija

2017 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3327 redakcija

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijų ir jų ribų, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, schema

Gyventoju teritorijos 2017

__________________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1940 - 2017-08-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-02-27 ĮSAKYMO NR. 30-370 „DĖL TERITORIJŲ IR JŲ RIBŲ, KURIOSE GALIOJA GYVENTOJAMS IŠDUODAMI LEIDIMAI STATYTI AUTOMOBILIUS MOKAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE, TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3327 - 2017-12-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-02-27 ĮSAKYMO NR. 30-370 „DĖL TERITORIJŲ IR JŲ RIBŲ, KURIOSE GALIOJA GYVENTOJAMS IŠDUODAMI LEIDIMAI STATYTI AUTOMOBILIUS MOKAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE, TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią