Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-708 2017-03-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO UAB „VIA SPORTAS“ EKSPONUOTI LOGOTIPĄ ANT PASTATO STOGO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO UAB „VIA SPORTAS“ EKSPONUOTI LOGOTIPĄ ANT PASTATO STOGO

 

 2017 m. kovo 31 d. Nr.  30-708

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintomis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu  Nr. 1-1713 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Išorinės reklamos komisijos 2017 m. kovo 20 d. posėdžio protokolą Nr. A16-213/17(2.1.43-TR3) bei uždarosios akcinės bendrovės „Via sportas“ 2017 m. kovo 10 d. prašymą Nr. A609-227/17,

l e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Via sportas“ penkerius metus nuo leidimo, kurio forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1859 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, išdavimo dienos ant pastato, esančio Savanorių pr. 1, Vilniuje, stogo eksponuoti logotipą pagal nustatyta tvarka suderintą išorinės reklamos projektą, vietinę rinkliavą mokant ketvirčiais.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią