Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Nuasmenintas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-920 2017-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS

 

2017 m. balandžio 25 d. Nr. 1-920

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 ir 15 straipsniais ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-443 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

2.      Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

3.      Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

4.      Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

5.      Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

6. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

                                                                                              PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. 1-920

 

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠO KONKURSO IR NE KONKURSO BŪDU NUOSTATAI

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. 1-920

 

 

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS KONKURSO (AUKCIONO) ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. 1-920 

        

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. 1-920

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuompinigių už negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių

priedas

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. 1-920

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

 

 

 

 

 

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties priedas

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. 1-920

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

Savivaldybės turto panaudos sutarties

priedas

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA                                                                                                                            Vilniaus miesto savivaldybės tarybos                                                                                                          2017 m. balandžio 25 d.                                                                                                                              sprendimu Nr.  1-920    

 

Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1778 redakcija

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1304 - 2017-12-20
DĖL TARYBOS 2017-04-25 SPRENDIMO NR. 1-920 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1778 - 2018-10-17
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS
Į pradžią