Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3269 2017-12-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO

 

2017 m. gruodžio 14 d.   Nr. 30- 3269

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 30-991 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimą         Nr. 1-1167 ,,Dėl siūlymo pritarti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui“ ir siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų,

p r a t ę s i u  šio įsakymo priėmimo dieną galiojančių leidimų įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminius skydus) ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų ir leidimų įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę reklamą ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų (viadukų) galiojimo terminą iki 2019 m. gruodžio 14 d., mokant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-1713 patvirtintuose Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės  teritorijoje nuostatuose nustatytą rinkliavą.

2018 m. lapkričio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3518/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3518/18(2.1.1E-TD2) - 2018-11-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-12-14 ĮSAKYMO NR. 30-3269 „DĖL LEIDIMŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią