Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1307 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-1307

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Papildyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127  patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

1.1.  papildyti 12.61  punktu:

 „12.61. nuostatuose numatytais atvejais už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 18 iki 8 val.:

12.61.1. mėlynojoje zonoje – 79 (septyniasdešimt devyni) Eur per mėnesį;

12.61.2. raudonojoje zonoje – 47 (keturiasdešimt septyni) Eur per mėnesį;

12.61.3. geltonojoje zonoje – 19 (devyniolika) Eur per mėnesį;

12.61.4. žaliojoje zonoje – 9 (devyni) Eur per mėnesį;

12.61.5. baltojoje zonoje – 5 (penki) Eur per mėnesį;“;

1.2.  papildyti 20.11 punktu:

„20.11. apgyvendinimo paslaugų teikėjams, registruotiems Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos registre, ir Lietuvos Respublikos institucijoms, kurių nuostatuose numatyta nepertraukiama veikla visą parą visomis savaitės dienomis, nuostatuose nustatyta tvarka rezervavusioms automobilių stovėjimo vietas nuo 8 iki 18 val., pateikus poreikį naudotis rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis nuo 18 iki 8 val. pagrindžiančius dokumentus, mokantiems nuostatų 12.61 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, automobilių stovėjimo vietos gali būti rezervuojamos nuo 18 iki 8 valandos.“

2.  Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią