Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1355 2018-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ, KURIŲ ARCHITEKTŪRINĖMS IDĖJOMS ĮVERTINTI PRIVALOMA SKELBTI PROJEKTŲ KONKURSUS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ, KURIŲ ARCHITEKTŪRINĖMS IDĖJOMS ĮVERTINTI PRIVALOMA SKELBTI PROJEKTŲ KONKURSUS

 

2018 m. vasario 7 d.   Nr. 1-1355

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais konkursų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir siekdama reglamentuoti architektūros srities visuomeninius santykius, išsaugoti sukurtą ir kurti tinkamos kokybės su krašto savitumu ir kultūra darnią, viešuosius interesus atspindinčią, išliekamąją vertę turinčią aplinką, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti Vilniaus  miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamais objektais, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus:

1.1. aukštybinius pastatus;

1.2. komercinės ir visuomeninės paskirties objektus, didesnius kaip 5000 (penki tūkstančiai) kv. m, Vilniaus miesto centrinėje dalyje (pagal pridedamą schemą), o likusioje miesto teritorijoje valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus 10000 (dešimties tūkstančių) kv. m ir didesnio ploto visuomeninės paskirties objektus;

1.3. statinius teritorijų planavimo dokumentuose numatytais atvejais.

2. Dėl kitų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje rengiamų komercinių ir visuomeninių architektūrinių objektų projektų, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje ir  kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas (Miesto plėtros departamento direktorius), pritarus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Miesto planavimo ir plėtros komitetui, gali teikti priimti atskirus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus.

3. Nustatyti, kad organizuojamų architektūrinių konkursų sprendiniai negali prieštarauti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

Dokumento priedai:
1-1355 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ, KURIŲ ARCHITEKTŪRINĖMS IDĖJOMS ĮVERTINTI PRIVALOMA SKELBTI PROJEKTŲ KONKURSUS (PRIEDAS)
Į pradžią