Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1439 2018-03-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 21 d.   Nr. 1-1439

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus miesto savivaldybėje taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 1-402 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisyklių tvirtinimo“.

3. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1439 - DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią