Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2231/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEKOMERCINIŲ RENGINIŲ ERDVIŲ NUOMAI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEKOMERCINIŲ RENGINIŲ ERDVIŲ NUOMAI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 26 d.   Nr. 30- 2231/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimo
Nr. A1-1851 „Dėl Tarybos 2009-07-15 sprendimo Nr. 1-1144 „Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo nekomerciniams renginiams finansavimo taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo nekomercinių renginių erdvių nuomai konkurso nuostatus“ 2.1 papunkčiu,

 t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo nekomercinių renginių erdvių nuomai konkurso nuostatus (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių

Danuta Narbut

 

 

Dokumento priedai:
30-2231/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEKOMERCINIŲ RENGINIŲ ERDVIŲ NUOMAI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-2231/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEKOMERCINIŲ RENGINIŲ ERDVIŲ NUOMAI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-2231/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEKOMERCINIŲ RENGINIŲ ERDVIŲ NUOMAI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-2231/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEKOMERCINIŲ RENGINIŲ ERDVIŲ NUOMAI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią