Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1608 2018-07-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-444 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-444 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. liepos 4 d.   Nr. 1-1608

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ ir pripažinti netekusiais galios 3 ir 4 punktus.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią