Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1612 2018-07-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO ĮKAINIŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ EKSPLOATUOJAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE NUSTATYMO METODIKOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO ĮKAINIŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ EKSPLOATUOJAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE NUSTATYMO METODIKOS TVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 4 d.   Nr. 1-1612

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Transporto priemonių stovėjimo įkainių Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodiką (pridedama).

2.    Nustatyti, kad transporto priemonės stovėjimo įkainis, taikomas transporto priemonės stovėjimo paslaugos pirkėjams, nustatomas pagal 1 punkte nurodytą metodiką.

3.    Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. 1-2014 „Dėl automobilių ir dviračių transporto priemonių stovėjimo įkainių SĮ „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo“;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 1-198 „Dėl transporto priemonių stovėjimo įkainių SĮ „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamoje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje T. Kosciuškos g. 1A, Vilniuje, nustatymo“.

4.    Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1612 - DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO ĮKAINIŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ EKSPLOATUOJAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE NUSTATYMO METODIKOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią