Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1648 2018-07-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 25 d.   Nr. 1-1648

Vilnius

 

 

                                                                                                                                                                                Neteko galios 2019 05 17 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-25 „Dėl tarybos 2018-07-25 sprendimo Nr. 1-1648 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1012/19 - 2019-04-30
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2018-07-25 SPRENDIMO NR. 1-1648 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-25 - 2019-05-15
DĖL TARYBOS 2018-07-25 SPRENDIMO NR. 1-1648 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Į pradžią