Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2565/18(2.1.1E-TD2) 2018-08-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONEI „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2018 METAIS, PASKIRSTYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONEI „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2018 METAIS, PASKIRSTYMO

 

2018 m. rugpjūčio 2 d.   Nr. 30- 2565/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 25 d. sprendimu
Nr. 1-1648 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašo 49 punktu ir 52.5 papunkčiu:

1. P a s k i r s t a u  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje 2018 metais skirtas lėšas:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administravimo išlaidoms – 7,4 tūkst. Eur;

2.2. seniūnijoms – pagal priedą.

3. P a v e d u  seniūnams:

3.1. iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas;

3.2. užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą,

3.3. dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią