Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1689 2018-08-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO<br> DŽORDŽUI VOLKERIUI BUŠUI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

DŽORDŽUI VOLKERIUI BUŠUI

 

2018 m. rugpjūčio 29 d.   Nr. 1-1689

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 83  ,,Dėl  Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo patvirtintais  nuostatais Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą 43-iajam Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui Džodžui Volkeriui Bušui.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią