Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3106/18(2.1.1E-TD2) 2018-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 28 d.   Nr. 30- 3106/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-86 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“ patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąja programa ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-1959 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“ patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąja programa:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. 30-2740 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                     Agnė Vilkončiūtė

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
30-3106/18(2.1.1E-TD2) - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
Į pradžią