Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3482/18(2.1.1E-TD2) 2018-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 12 d. Nr. 30- 3482/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1, 2 ir 5 punktais:

1.    T v i r t i n u  Programos „Kuriu Vilnių“ projektų atrankos ir finansavimo  tvarkos aprašą (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad:

            2.1. už programos koordinavimą atsakingas Miesto plėtros departamentas;

            2.2. kartu su paraiškomis pateiktų projektų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą vykdo Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vykdymo priežiūros grupė, projektų, kurių administracinę atitiktį ir tinkamumą patvirtino projektų vykdymo priežiūros grupė, vertinimą vykdo mero potvarkiu sudaryta ekspertų darbo grupė;

2.3. sukurto kūrinio priežiūrą po perėmimo Vilniaus miesto  savivaldybės nuosavybėn organizuoja Miesto ūkio ir transporto departamentas;

2.4. šis įsakymas yra taikomas po jo įsigaliojimo pradėtai programos „Kuriu Vilnių“  projektų atrankos ir finansavimo procedūrai.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
30-3482/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-3482/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-3482/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-3482/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
30-3482/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-3482/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-3482/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
30-3482/18(2.1.1E-TD2) - DĖL PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
Į pradžią