Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1951 2019-02-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 6 d.   Nr. 1-1951

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų“ sąrašo 2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti šiuos pridedamus Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2019−2020 mokslo metų aptarnavimo teritorijų žemėlapius:

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.3. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.4. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.5. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.6. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.7. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.8. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.9. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

1.10. Vilniaus miesto savivaldybės specialiųjų mokyklų aptarnavimo teritorijų;

1.11. Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinančių specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus, konkursinių mokyklų aptarnavimo teritorijų.

2. Pavesti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

3. Įpareigoti E. miesto departamentą paskelbti mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio interaktyvų variantą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.svietimas.vilnius.lt.

4. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 1-1385 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių tvirtinimo“.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
1-1951 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (11 PRIEDAS)
Į pradžią