Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-859/19 2019-04-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 5 d.   Nr. 30- 859/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“:

1.      T v i r t i n u  pridedamus:

1.1.              Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Vilniaus miesto savivaldybėje teikimo tvarkos aprašą;

1.2.             konfidencialumo pasižadėjimo formą.

2.      P a v e d u:

2.1.             Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui užtikrinti 1.1 papunktyje nurodyto aprašo įgyvendinimą.

2.2.             Teisės departamentui šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre, o E. miesto departamentui  – Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-859/19 - DĖL INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-859/19 - DĖL INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią