Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-98 2019-06-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VARDINIŲ SUOLELIŲ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VARDINIŲ SUOLELIŲ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 19 d.   Nr. 1-98

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, 4 ir 7 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. visos šio sprendimo įgyvendinimo metu surinktos lėšos skiriamos socialinės rizikos šeimose augančių vaikų neformaliam ugdymui finansuoti;

2.2. už vardinių suolelių įrengimą surinktų lėšų panaudojimo ataskaita kasmet turi būti skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje.

3. Įpareigoti Administracijos direktorių:

3.1. per du mėnesius patvirtinti padėkos lentelių, tvirtinamų ant vardinių suolelių, dizainą, vietų, kuriose galima įrengti vardinius suolelius, sąrašą, įskaitant Vingio parką, Gedimino prospektą, Bernardinų sodą, Neries krantinę ir kitas lankytinas Vilniaus miesto vietas, paramos sutarties formą ir padėkos lentelių užsakymo bei apmokėjimo tvarkos aprašą;

3.2. pavesti atsakingam Administracijos struktūriniam padaliniui įtraukti į apskaitą  vardinius suolelius ir organizuoti jų priežiūrą (atnaujinimą, išsaugojimą);

3.3. paskelbti apie šį sprendimą Vilniaus miesto gyventojams, taip pat Savivaldybės interneto svetainėje skelbti įrengtų vardinių suolelių sąrašą.

4. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Administracijos direktorius.

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-98 - DĖL VARDINIŲ SUOLELIŲ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią