Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1464/19 2019-07-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „PUTINAS“ TERITORIJOS DALIES, KURIOJE YRA ŽEMĖS SKLYPAS NR. 22 (KADASTRO NR. 0101/0014:576), FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS  „PUTINAS“  TERITORIJOS DALIES, KURIOJE YRA ŽEMĖS SKLYPAS  NR. 22 (KADASTRO NR. 0101/0014:576), FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. liepos 17 d.   Nr. A30-1464/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

            1. N u s t a t a u, kad pradedamas rengti 1075 (vieno tūkstančio septyniasdešimt penkių) kv. m ploto sodininkų bendrijos „Putinas“ teritorijos dalies, kurioje yra žemės sklypas Nr. 22 (kadastro Nr.0101/0014:576), formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas − atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise  turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus.

2.  P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią