Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Dokumento Projektas, Nr. A1-175 2019-07-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL REKOMENDAVIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PATIKSLINTI INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS OBJEKTŲ REITINGAVIMO METODIKĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL REKOMENDAVIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PATIKSLINTI INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS OBJEKTŲ REITINGAVIMO METODIKĄ

 

2019 m. liepos 17 d.   Nr. A1-175

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 9 punktu, 12 straipsnio 2 punktu ir siekdama pašalinti Europos Sąjungos direktyvoje Nr. 91/271/EEC „Dėl miestų nuotekų valymo“ nurodytus pažeidimus, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Rekomenduoti uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ patikslinti Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir numatyti, kad techninius projektus įmonė rengia savo lėšomis.

 

 

 

 

 

     

     

 

Į pradžią