Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1466/19 2019-07-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0079:2507) NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0079:2507) NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

 

2019 m. liepos 17 d.   Nr. A30-1466/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m.     gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.6 papunkčiu:

1. N u s t a t a u  1777 (vieno tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt septynių) kv. m ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0079:2507) Naujininkų seniūnijoje pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

2. S i ū l a u  sklypo naudotojams kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą dėl  1 punkte nurodyto sklypo naudojimo būdo įregistravimo.

3. P a v e d u  Miesto plėtros departamentui perskaičiuoti žemė sklypo vertę.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią