Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1467/19 2019-07-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS G. 315A FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS G. 315A FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. liepos 17 d.   Nr. A30-1467/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

1. N u s t a t a u, kad pradedamas rengti apie 2667 (dviejų tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt septynių) kv. m ploto (įskaitant įsiterpusį plotą) žemės sklypo Ukmergės g. 315A (kadastro
Nr. 0101/0008:868)
formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas –
sujungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

2. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui:

            2.1. parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus;

            2.2. nustatyta tvarka kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimų pateikimo.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią