Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1771/19 2019-07-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2018–2021 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2018–2021 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 17 d.   Nr. 30- 1771/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių 45 punktu:

1. T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo 2018–2021 metų programą (pridedama).

2. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 30-3164/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo 2018–2021 m. programos tvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-1771/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2018–2021 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią