Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1475/19 2019-07-18
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO T. KOSCIUŠKOS G. 32 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO T. KOSCIUŠKOS G. 32 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

 

2019 m. liepos 18 d.   Nr. A30-1475/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 475V „Dėl sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056218) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą, keičiant sklypo T. Kosčiuškos g. 32 (kadastro Nr. 0101/0042:18) užstatymo tankumą, intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną bei ribą ir nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią