Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1471/19 2019-07-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-06-26 ĮSAKYMO<br> NR. A30-1299/19 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO GURELIŲ G. 17D FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-06-26 ĮSAKYMO

NR. A30-1299/19 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO GURELIŲ G. 17D FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 17 d.   Nr. A30-1471/19

Vilnius

 

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. A30-1299/19 „Dėl žemės sklypo Gurelių g. 17D formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“  ir 1 punktą išdėstau taip:

,,1. N u s t a t a u,  kad pradedamas rengti apie 5 936 (penkių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt šešių) kv. m ploto žemės sklypo Gurelių g. 17D (kadastro Nr. 0101/0165:720) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai: padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo paskirtį į kitą ir nustatyti naudojimo būdus, atitinkančius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.“ 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią