Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1470/19 2019-07-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TERITORIJOS PRIE LINKSMOSIOS IR PERGALĖS GATVIŲ SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 3 (MEŠKONIŲ G. 14) IŠTAISANT DETALIOJO PLANO KOLIZIJĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE LINKSMOSIOS IR PERGALĖS GATVIŲ SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 3 (MEŠKONIŲ G. 14) IŠTAISANT DETALIOJO PLANO KOLIZIJĄ

 

2019 m. liepos 17 d.   Nr. A30-1470/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į vystytojo 2019 m. birželio 28 d. prašymą ištaisyti detaliojo plano koliziją ir nustatyti leistiną užstatymo intensyvumą,

k o r e g u o j u  teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 1814V „Dėl teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 3 (Meškonių g. 14, kadastro Nr. 0101/0064:120) ir ištaisau detaliojo plano koliziją, atsiradusią dėl detaliajame plane numatyto vienas kitam prieštaraujančio sprendinio – sklypo užstatymo intensyvumo, kuriuo nustatomas skirtingas privalomojo teritorijos naudojimo reglamento reikalavimo turinys, bei vadovaudamasi pagrindinio brėžinio sprendiniais nustatau sklypo Meškonių g. 14 (kadastro Nr. 0101/0064:120) leistiną užstatymo intensyvumą – 1,6. Kiti teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią