Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1947/19 2019-08-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 6 d.   Nr. 30- 1947/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1-30-930/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 17 punktu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės 2019–2021 mokslo metams akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio      d.

įsakymu Nr. 30-

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 MOKSLO METAMS AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

NVŠ teikėjas

NVŠ programos pavadinimas

KTPRR kodas*

1.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Studija „Fotografijos studija“

122001110

2.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Anglų kalbos būrelis

121400519

3.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Kūrybinės dirbtuvėlės

122001152

4.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Mediacijos laboratorija

122001153

5.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Šachmatų būrelis „Erdvės“

122000939

6.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Anglų kalba vaikams

121400518

7.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Šachmatų klubas

122000766

8.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas““

Vokalinė studija

120100865

9.                   

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Harmonizuojantis menas

120200518

10.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Konfliktai ir bendradarbiavimas

122000938

11.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Teatro studija „Menas būti“

120400307

12.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Saviugda

122000937

13.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Anglų kalba

121400464

14.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Lietuvių kalba „Gudručiai“

121400553

15.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Matematika kitaip

122001218

16.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Šokių būrelis

120300656

17.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Aerobikos būrelis

122000811

18.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Dailės pradmenys

120200554

19.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Teatro studija

120400262

20.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Taikomoji dailė. Rankdarbiai

120200555

21.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Muzikos pradmenys „Individualus instrumentas (fortepijonas)“

120100953

22.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Muzikos pradmenys ir vokalinis muzikavimas

120100952

23.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Baimės laboratorija

121500274

24.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Harmoningas asmenybės ugdymas pagal Pankratos sistemą

120501194

25.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Dailės (meno terapijos) studija

120200533

26.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Teatro studija

120400257

27.               

Vilniaus jaunųjų turistų centras

Jaunasis kraštotyrininkas

120700085

28.               

Vilniaus jaunųjų turistų centras

Jaunasis žygeivis

120700024

29.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Prancūzų kalbos padirbtuvės

121400591

30.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Matematikos būrelis

122001267

31.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Anglų kalbos būrelis

121400588

32.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Patyriminės repo sesijos

122001268

33.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Savęs pažinimas per dailę ir menus

122001269

34.               

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Meninių rankdarbių programa „Kūrybos laiptai“

120600047

35.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Teatro studija vaikams ir jaunimui „Mano paties kiečiausias variantas“

122000193

36.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Gitaros studija

122000994

37.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Lietuvių kalbos studija

121400516

38.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Technologijų-dailės, keramikos būrelis „Menukų kraitelis“

120200736

39.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Kompiuterinio ugdymo studija

121000338

40.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Choreografinio folkloro studija

120300763

41.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Jaunasis futbolininkas

122001162

42.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Fizinio aktyvumo programa

122001161

43.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Šiuolaikinio šokio programa 6–18 metų mergaitėms

120300103

44.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Dailės ir keramikos būrelis „Kūrybos magija“

120200123

45.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Gatvės ir šiuolaikiniai šokiai

120300102

46.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Rankdarbių ir drabužių modeliavimo studija

122000210

47.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Keliaukime anglų kalbos labirintais, pažindami pasaulį ir save

121400090

48.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Sporto ir sveikatingumo studija

120501501

49.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Moki žodį – žinai kelią

121400406

50.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Keramikos ir konstravimo būrelis

122000935

51.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Matematika aplink mus

122000936

52.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Dainavimo ir muzikavimo studija

122000943

53.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Gamtinio kūrybinio ugdymo programa

120800235

54.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Knygų bičiulių klubas

122001260

55.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Akademinis piešimas ir tapyba

120200530

56.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Akrobatinė gimnastika

120501774

57.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Breiko studija

120300617

58.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Capoeiros studija

120501221

59.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Dailės technologijos (menų laboratorija)

120200531

60.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Dailės technologijos

120200544

61.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Dainuok ir svajok!

120101380

62.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Dziudo studija

120501760

63.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Gatvės šokių studija

120300616

64.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Gitaros studija pradedantiesiems

120100871

65.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Karate studija

120501291

66.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Kūrybiniai tyrinėjimai

122001137

67.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Lindyhopas

120300839

68.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Meninės fotografijos studija

121200091

69.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Muzikinės dirbtuvės

120100872

70.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Ritmo ir mušamųjų instrumentų studija

120100877

71.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Sėkmės laboratorija

122001138

72.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Skulptūrinės ir taikomosios keramikos studija

120200524

73.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Šachmatų žaidimo pagrindai

120501290

74.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Šou šokiai

120300615

75.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Žaidimai (+ anglų kalba)

121400511

76.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Šiuolaikinio šokio studija

120300605

77.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Šnekamoji anglų kalba

121400327

78.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Gimnastikos studija

120501569

79.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Dainavimo ir muzikavimo studija

122001165

80.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Lietuvių kalbos studija

121400517

81.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Gitaros studija

122001141

82.               

BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Keramikos ir konstravimo būrelis

122000948

83.               

BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Šokiai

120300746

84.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Piešimo pagrindai

120200651

85.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Spalvų pasaulyje

120200652

86.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Rankdarbių studija

122001262

87.               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

IT išradėjų būrelis

121000535

88.               

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla

Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos fotografijos studijos programa

120200529

89.               

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla

Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos dizaino studijos programa

120200525

90.               

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla

Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos Balsių edukacinės studijos programa