Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1762/19 2019-09-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAIRĖNĖS SODŲ 4-OJOJE G. 7 IR KT. FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS  SKLYPŲ KAIRĖNĖS SODŲ 4-OJOJE G. 7 IR KT. FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. rugsėjo 10 d.   Nr. A30-1762/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

1. N u s t a t a u,  kad pradedamas  rengti 4 899 (keturių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt devynių) kv. m žemės sklypų Kairėnės Sodų 4-ojoje g. 7 (kadastro Nr. 0101/0014:883), Kairėnės Sodų g. 20B (kadastro Nr. 0101/0014:1212) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0014:885) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai:

1.1. pertvarkyti žemės sklypus sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;

1.2. nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0014:885) naudojimo būdą, atitinkantį Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;

1.3. atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą žemės sklypo dalį ir tą dalį prijungti prie sklypų Kairėnės Sodų 4-ojoje g. 7 ir Kairėnės Sodų g. 20B.

2. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. sausio 31 d. įsakymą  Nr. A30−249/19 „Dėl žemės sklypų Kairėnės Sodų 4-ojoje g. 7 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0014:885)  formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią