Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1833/19 2019-09-19
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (NAUGARDUKO G. 50B IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (NAUGARDUKO G. 50B IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. rugsėjo 19 d.   Nr. A30-1833/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.4 papunkčiu:

1. S u t e i k i u ir tikslinu butams, esantiems Vilniaus miesto savivaldybėje:

1.1. butams, esantiems pastate (unikalus Nr. 4400-5084-8316) Naugarduko g. 50B, numerius pagal 1 priedą;

1.2. butams, esantiems pastate (unikalus Nr. 4400-5180-3160) Kreivajame skg. 18, numerius pagal 2 priedą;

1.3. butams, esantiems pastate (unikalus Nr. 4400-4690-6627) Sidaronių g. 17E, numerius pagal 3 priedą;

1.4. butui, esančiam pastate (unikalus Nr. 4400-2087-2151) A. Gudaičio g. 1, numerį pagal 4 priedą.

2. Įpareigoju butų savininkus iškabinti butų numerius.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento priedai:
A30-1833/19 - DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (NAUGARDUKO G. 50B IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (4 PRIEDAS)
A30-1833/19 - DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (NAUGARDUKO G. 50B IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (2 PRIEDAS)
A30-1833/19 - DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (NAUGARDUKO G. 50B IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (1 PRIEDAS)
A30-1833/19 - DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (NAUGARDUKO G. 50B IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (3 PRIEDAS)
Į pradžią