Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-243 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d.   Nr. 1-243

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 9 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

1.1.   panaikinti 7.6 papunktį;

1.2. išdėstyti 15.1 papunktį taip:

„15.1. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų, policijos, dujų tiekėjų avarinių tarnybų, greitosios medicinos ir medicinos pagalbos, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą atliekančių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, viešąją tvarką užtikrinančių ir vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos kontrolę vykdančių tarnybų automobilių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiaisiais šviesos arba specialiaisiais šviesos ir garso signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems savo tarnybines funkcijas,  išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;“

1.3. išdėstyti 16.1 papunktį taip:

„16.1. į bilietų automatus grynaisiais pinigais (monetomis) arba kortelėmis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.1–12.4 papunkčiuose);“

1.4. išdėstyti 16.4 papunktį taip:

„16.4. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ padalinyje, priimančiame mokėjimus (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5, 12.7, 12.8 ir 12.11–12.13 papunkčiuose), ir kitose Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nurodytose surinkimo vietose (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5 papunktyje);“

1.5. išdėstyti 17.1 papunktį taip:

„17.1. pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo iš karto sumokėti nuostatų
12.1
12.4 papunkčiuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatą, naudodamasis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis siunčiant trumpąsias žinutes arba naudodamasis Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sukurtomis mobiliųjų įrenginių programomis. Nuostatų 12.5 papunktyje nustatyto dydžio vietinę rinkliavą privalo sumokėti per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos nuostatų 16.4 arba 16.5 papunkčiuose nustatytais būdais, privalomai nurodydamas automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį;“

1.6.   išdėstyti 17.2 papunktį taip:

„17.2. mokant 12.1–12.4 papunkčiuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatus,  naudojantis bilietų automate įrengta skaičių ir raidžių klaviatūra, įvedamas automobilio, už kurio stovėjimą mokama, valstybinis numeris. Apmokėjimas laikomas įregistruotu kai bilietų automato ekrane rodomas mokėjimo patvirtinimas;“

1.7.   išdėstyti 17.4 papunktį taip:

„17.4. pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos, privaloma papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 papunkčiuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 papunktyje nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui arba nutraukus užsakymą ir neišvykus iš mokamos stovėjimo vietos, kai už stovėjimą mokama naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, privaloma iš karto papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 papunkčiuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 papunktyje nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Pavėlavus papildomai sumokėti vietinę rinkliavą, sumokama nuostatų 12.5 papunktyje nustatyto dydžio vietinė rinkliava per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos nuostatų 16.4 arba 16.5 papunkčiuose nustatytais būdais, privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį;“

1.8. panaikinti 17.9 papunktį;

1.9. panaikinti 21.4 papunktį;

1.10. išdėstyti 24.1 papunktį taip:

„24.1. apmokestintoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodami ne daugiau kaip du gyventojo leidimai – vienas už pirmojo automobilio stovėjimą (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.7 papunktyje) ir vienas už antrojo automobilio stovėjimą (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.8 arba 12.12 papunktyje);

1.11. išdėstyti 42 punktą taip:

„42. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, parengia ir, suderinusi su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriumi, teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotam padaliniui tvirtinti Mokamų automobilių stovėjimo vietų Vilniaus miesto vietinės rinkliavos zonose galiojimo laikų schemą.“

2. Išdėstyti priedą „Zonų, kuriose taikoma vietinė rinkliava už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti, ribos“ nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 2 punktas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

4. Pavesti Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis

                                                                                                    vietomis automobiliams statyti

                                                                                                          nuostatų priedas

 

ZONŲ, KURIOSE TAIKOMA VIETINĖ RINKLIAVA UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS

STATYTI, RIBOS

 

1.                   Mėlynoji zona. Jos ribos eina A. Goštauto (nuo Gedimino prospekto), Žygimantų, Arsenalo, Vilnios upės krantine (nuo Arsenalo iki Užupio gatvės), Išganytojo, Bokšto, Subačiaus, Aušros Vartų, Bazilijonų, Pylimo, Pamėnkalnio, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles,                     J. Jasinskio, A. Rotundo gatvėmis, Gedimino prospektu (iki A. Goštauto gatvės). Šios gatvės yra mėlynojoje zonoje, išskyrus geltonojoje esančias Subačiaus, Bazilijonų, J. Jasinskio gatves ir Pylimo gatvės dalį tarp Bazilijonų ir Šv. Stepono gatvių.

2.                   Raudonoji zona. Jos ribos eina:

2.1.              Pylimo (nuo Šv. Stepono gatvės), Pamėnkalnio, V. Kudirkos, Švitrigailos,                         J. Basanavičiaus, Algirdo, Naugarduko, Mindaugo, Kauno, Šv. Stepono (iki Pylimo gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra raudonojoje zonoje, išskyrus Pamėnkalnio, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles, gatvę esančią mėlynojoje zonoje;

2.2.             Upės (nuo Maloniosios gatvės), Geležinio Vilko, Lvovo, Linkmenų, Daugėliškio, Krokuvos, Giedraičių, S. Fino, Kalvarijų, Lvovo, Šeimyniškių, Rinktinės, Žvejų gatvėmis, Neries upės krantine (iki Maloniosios gatvės). Šios gatvės yra raudonojoje zonoje, išskyrus geltonojoje zonoje esančias S. Fino, Giedraičių, Daugėliškio, Linkmenų gatves;

2.3.             Užupio gatvės pradžia, Vilnios upės krantine (iki Drujos gatvės), Drujos, Olandų, Krivių, Užupio, Malūnų gatvėmis, Vilnios upės krantine iki Užupio gatvės pradžios. Šios gatvės yra raudonojoje zonoje;

2.4.             J. Jasinskio (nuo A. Rotundo gatvės), A. Goštauto gatve, Gedimino prospektu,                  A. Rotundo gatve (iki J. Jasinskio gatvės). Šios gatvės yra raudonojoje zonoje, išskyrus geltonojoje zonoje esančią J. Jasinskio gatvę ir mėlynojoje zonoje esančią A. Rotundo gatvę ir Gedimino prospektą.

3.      Geltonoji zona. Jos ribos eina:

3.1.             Vilnios upės krantine (nuo Išganytojo gatvės iki Drujos gatvės), Drujos, Subačiaus, Žiupronių, M. Daukšos, Aušros Vartų, Geležinkelio, Šv. Stepono, Pylimo, Bazilijonų, Aušros Vartų, Subačiaus, Bokšto, Išganytojo (iki Vilnios upės krantinės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus mėlynojoje zonoje esančias Bokšto,  Išganytojo gatves, Aušros Vartų gatvės dalį tarp M. Daukšos ir Subačiaus gatvių, ir raudonoje zonoje esančią Šv. Stepono gatvės dalį tarp V. Šopeno ir Pylimo gatvių;

3.2.              Neries upės krantine (nuo Vilnios upės iki Žirmūnų tilto), Olandų gatve, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, Kirkuto alėja, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles, Šarkų, Stepono Batoro, Olandų,  Krivių (iki Vilnios upės) gatvėmis, Vilnios upės krantine (iki Neries upės). Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus raudonoje zonoje esančias Krivių ir Olandų gatves;

3.3.             J. Jasinskio (nuo V. Kudirkos), A. Goštauto, Geležinio Vilko, Pakalnės, Aludarių,           J. Jasinskio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje;

3.4.             Lvovo (nuo Linkmenų gatvės), Geležinio Vilko, Žalgirio, Rinktinės, Šeimyniškių, Lvovo, Kalvarijų, S. Fino, Giedraičių, Krokuvos, Daugėliškio, Linkmenų (iki Lvovo gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančias Šeimyniškių, Lvovo, Kalvarijų, Krokuvos gatves;

3.5.             Paribio (nuo Ukmergės gatvės) gatve, Žvėryno užstatytos teritorijos riba iki Latvių gatvės, Latvių, Upės, Geležinio Vilko, Ukmergės (iki Paribio gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančią Upės gatvę ir žaliojoje zonoje esančią Latvių gatvę;

3.6.             J. Basanavičiaus (nuo Švitrigailos gatvės), Muitinės, T. Ševčenkos, Kedrų, Žemaitės, Kauno, Mindaugo, Naugarduko, Algirdo, J. Basanavičiaus (iki Švitrigailos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančias Mindaugo, Naugarduko, Algirdo gatves ir J. Basanavičiaus gatvės dalį tarp Algirdo ir Švitrigailos gatvių;

3.7.             Neries upės krantine (nuo Svajonių gatvės), O. Milašiaus, Lizdeikos, Vaidilutės (iki Svajonių gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje šiuo laikotarpiu –  kiekvienais metais nuo gegužės 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos;

3.8.             kelyje nuo Žaliųjų Ežerų gatvės iki Balsio ežero paplūdimio, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles. Ši teritorija yra geltonojoje zonoje šiuo laikotarpiu kiekvienais metais nuo gegužės 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos;

3.9.             Balžio gatvės dalyje nuo jungiamojo kelio į Kiškeliškių gatvę iki Pušų gatvės, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles. Ši teritorija yra geltonojoje zonoje šiuo laikotarpiu – kiekvienais metais nuo gegužės 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos;

3.10.         Karačiūnų gatvės dalyje nuo privažiuojamojo kelio į pastatą Karačiūnų g. 73 iki Šilėnų gatvės, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles. Ši teritorija yra geltonojoje zonoje šiuo     laikotarpiu – kiekvienais metais nuo gegužės 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos.

4.                   Žalioji zona. Jos ribos eina:

4.1.              Žvėryno užstatytos teritorijos riba nuo Latvių gatvės, Latvių, Upės gatvėmis, Neries upės krantine iki Žvėryno užstatytos teritorijos ribos ties Latvių gatve. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančią Upės gatvę;

4.2.             J. Jasinskio (nuo V. Kudirkos gatvės), Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, Geležinio Vilko, gatvėmis, įskaitant M. K. Čiurlionio gatvės dalį ties vokiečių karių kapinėmis, Vingio parko kelyje nuo Geležinio Vilko gatvės iki estrados, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles prie estrados,  Neries upės krantine iki Laisvės prospekto, Laisvės prospektu iki transporto mazgo, Savanorių prospektu, Vilkpėdės, Panerių, Švitrigailos, Geležinkelio, Šv. Stepono, Kauno, Žemaitės, Kedrų,        T. Ševčenkos,  Muitinės, J. Basanavičiaus, Švitrigailos, V. Kudirkos (iki J. Jasinskio gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus geltonojoje zonoje esančias J. Basanavičiaus, Muitinės,  T. Ševčenkos, Kedrų, Žemaitės, Šv. Stepono, Geležinkelio, Pakalnės, Aludarių gatves, Kauno gatvės dalį tarp Mindaugo ir Naugarduko gatvių,  raudonojoje zonoje esančią V. Kudirkos gatvę, Kauno gatvės dalį tarp Mindaugo ir Šv. Stepono gatvių ir Švitrigailos gatvės dalį tarp                    J. Basanavičiaus ir M. K. Čiurlionio gatvių;

4.3.             Olimpiečių (nuo Rinktinės gatvės), Šeimyniškių, Rinktinės (iki Olimpiečių gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančią Rinktinės gatvę;

4.4.             Ozo (nuo Geležinio Vilko gatvės), Kalvarijų, J. Balčikonio, J. Ralio, K. Ulvydo gatvėmis, jungtimi nuo V. Gerulaičio iki Geležinio Vilko gatvės ir Geležinio Vilko gatve iki Ozo gatvės. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje;

4.5.             Neries upės krantine (nuo Žirmūnų tilto), Šilo, Viršupio, Mildos, Filaretų gatvėmis, Kirkuto alėja, Olandų (iki Žirmūnų tilto) gatve. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus geltonojoje zonoje esančią Kirkuto alėją, Olandų, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles, gatvę.

5.                   Baltoji zona yra visa kita Vilniaus miesto teritorija, išskyrus mėlynosios, raudonosios, geltonosios ir žaliosios zonų teritorijas.

6.                   Visos vietinės rinkliavos zonos, išskyrus baltąją zoną, nurodytos toliau pateiktoje Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schemoje.

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schema

 

 

__________________

 

 

 

Į pradžią