Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2031/19 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB „LITNEONA“ IŠDUOTO LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ GALIOJIMO PANAIKINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „LITNEONA“ IŠDUOTO LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

2019 m. spalio 9 d.   Nr. A30- 2031/19

Vilnius

 

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 1 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.6 papunkčiu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Litneona“ 2019 m. rugsėjo 23 d. prašymą,    

p a n a i k i n u  leidimo įrengti išorinę reklamą Nr. A635-947/19(2.3.2.1E-TR3), išduoto    2019 m. rugsėjo 5 d. uždarajai akcinei bendrovei „Litneona“, galiojimą. 

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią