Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-410/19 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 9 d.   Nr. 40-410/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u  pridedamą Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus patarėjo pareigybės   aprašymą (VPPS-5).

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-410/19 - DĖL VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią