Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2032/19 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB „INREAL VALDYMAS“ IŠDUOTO LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ GALIOJIMO PANAIKINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „INREAL VALDYMAS“ IŠDUOTO LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

2019 m. spalio 9 d.   Nr. A30- 2032/19

Vilnius

 

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 1 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.6 papunkčiu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Inreal valdymas“ įgalioto asmens Rasos Monkevičienės 2019 m. rugsėjo 25 d. prašymą,    

p a n a i k i n u  leidimo įrengti išorinę reklamą Nr. A635-1347/16(2.3.2.1-FN10), išduoto 2016 m. spalio 21 d. uždarajai akcinei bendrovei „Inreal valdymas“, galiojimą. 

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią