Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2034/19 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PAŽYMŲ APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMUS VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI VYTAUTUI PIVORIŪNUI IR LECHUI KANUSEVIČIUI IŠDAVIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMŲ APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMUS VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI VYTAUTUI PIVORIŪNUI IR LECHUI KANUSEVIČIUI IŠDAVIMO

 

2019 m. spalio 9 d.   Nr. A30- 2034/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 12 dalimi, Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5, 81 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.8 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 9 d. prašymus Nr. A491-337/19, Nr. A491-338/19,

i š d u o d u  pažymas apie ketinimą išduoti leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi:

Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas

Transporto priemonės markė, modelis

Transporto priemonės identifikavimo numeris

Vytautas Pivoriūnas

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Lech Kanusevič

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

Į pradžią