Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2630/19 2019-10-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL BENDROVIŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO IR JO VIEŠINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROVIŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO IR JO VIEŠINIMO

 

2019 m. spalio 14 d.   Nr. 30-2630/19

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-52 „Dėl Tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-60 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.              T v i r t i n u  Bendrovių, įmonių ir įstaigų sąrašą (pridedama).

2.              Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinius, kuruojančius šio įsakymo 1 punktu patvirtintame sąraše nurodytas bendroves, įmones ir įstaigas, užtikrinti, kad:

2.1.         būtų atliktos metinės finansinio turto inventorizacijos;

2.2. teisės aktų nustatytais terminais būtų parengtos ir iki kiekvienų metų kovo 1 d. Apskaitos bei Finansų ir ekonomikos skyriams pateiktos preliminariosios finansinės ataskaitos, įstatymų nustatytais terminais metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita, taip pat, kai to reikalauja teisės aktai, – audito ataskaita;

2.3. mažiausiai vieną kartą per metus būtų atlikta viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė turi mažumos dalį, analizė, siekiant nustatyti, ar visuomenei naudinga ir Savivaldybei būtina likti šių įstaigų dalininke.

3. N u s t a t a u, kad Vilniaus miesto savivaldybės bendrovių, įmonių ir įstaigų, nurodytų šio įsakymo priede, visi strateginiai ir veiklos vertinimo klausimai būtų derinami su Savivaldybės administracija.

4. P a v e d u  Inovacijų ir technologijų grupei užtikrinti, kad 1 punktu patvirtintas sąrašas būtų paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje.

5. N u s t a t a u, kad už 1 punktu patvirtinto sąrašo atnaujinimą ir keitimą yra atsakingas Ekonomikos ir finansų skyrius.

6. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 30-672 „Dėl Bendrovių, įmonių ir įstaigų bei jas kuruojančių departamentų sąrašo tvirtinimo ir jo viešinimo“.

7. P a s i l i e k u  sau šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                               d.

įsakymu Nr. 30-

 

2020 m. sausio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1/20 redakcija

 

2020 m. sausio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-7/20 redakcija

 

                       

BENDROVIŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

 

BENDROVĖS IR ĮMONĖS

Eil.

nr.

Pavadinimas

Adresas

Įstatinis kapitalas        (Eur

VMSA dalis

(Eur)

Savivaldybės dalis (proc.)

 

1

2

3

4

5

6

 

ADMINISTRACIJA

1.

SĮ „Vilniaus planas“

Konstitucijos

pr. 3

173.772,01

173.772,01

100

 

 

 

 

 

 

 

EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS

1.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Žolyno g. 15

4.376.892,34

4.376.892,34

100

 

2.

UAB „Vilniaus viešasis transportas

Žolyno g. 15

15.784.579,62

15.784.579,62

100

 

 

 

ENERGETIKOS SKYRIUS

1.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Elektrinės g. 2

92.237.061,35

 

91.709.330,72

99,43

 

2.

UAB „Vilniaus vandenys“

Spaudos g. 8-1

118.847.264,32

112.085.017,44

94,29

3.

UAB VAATC”

Elektrinės g. 8, Elektrėnai (Registracijos adresas, veiklą vykdo adresu Lvovo g. 89-75)

4.379.249,00

3.313.780,70

75,67

4.

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

Konstitucijos

per. 3

103.381,50

103.381,50

100

5.

UAB „TOKSIKA“

Kuro g. 15

6.539.756,65

217.567,86

3,33

6.

AB ESO (buvusi LESTO)

Aguonų g. 24

259.442.796,57

187.600,42

0,07

7.

AB „Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“, AB)

Elektrinės g. 21

187.920.762,41

182.419,28

0,097

8.

LITGRID turtas AB (šiuo metu bendrovė vadinasi LITGRID AB)

A. Juozapavičiaus g. 13

146.256.100,20

99.540,47

0,068

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

1.

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32

2.390.319,2

2.390.319,2

100

 

2.

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Algirdo g. 19

20.006.345,13

 

20.006.345,13

 

100

3.

UAB „Vilniaus apšvietimas“

Elektrinės g. 1

22.595.300,70

22.595.300,70

100

 

 

 

FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS

1.

UAB „Vilniaus parkai“ **)

M. K. Čiurlionio g. 100

711.596,34

711.596,34

100,00

2.

UAB Tarptautinė statybos korporacija

Gražinos g. 23-1

1.833.805,12

27.801,60

1,52

3.

AB „Kruonstatas“**)

Minijos g. 2, Klaipėda

n/d

1.957,50

1,5

 

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SKYRIUS

1.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Švitrigailos g. 7

55.628.554,00

55.628.554,00

100

 

SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS

1.

UAB „Universali arena“

Ozo g. 14

3.333.296,00

289,60

0,01

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Adresas

Kapitalas

Eur

Dali-ninkų skaičius

VMS dalis Eur

VMS dalis proc.

1

2

3

4

5

6

7

 

ADMINISTRACIJA

1.

VšĮ „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ Vilniuje

Algirdo g. 19

118,00

 

2

28,96

25

2.

VšĮ „Burbiškių alėja“

Jogailos g. 4

3.000

n/d

30,00

1

3.

VšĮ Geležinkelių logistikos parkas

Švitrigailos g. 39

333.225,21

2

67.944,86

20,39

 

4.

VšĮ „Vilnius veža“ *)

Justiniškių g. 16, 

147.706,21

2

144.810,01

51

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

1.

VšĮ Romų visuomenės centras

Metalo g. 23A

116,00

4

28,96

25

 

ENERGETIKOS SKYRIUS

1.

VšĮ „Atnaujinkime miestą“

Panerių g. 20

1,29

1

 

1,29

 

100

 

2.

VšĮ Žaliosios energetikos centras

Algirdo g. 31

1448,00

5

289,62

20

 

FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS

1.

VšĮ Vilnijos verslo inkubatorius **)

Pramonės g. 97

225.904

2

37.404,00

16,56

2.

VšĮ Vilniaus slidinėjimo sporto centras**)

Minsko pl. 2

n/d

5

100,00

20

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS

1.

VšĮ „Mažasis Trinapolis“

Trinapolio g. 11

28,96

2

11,58

50

2.

VšĮ Ikimokyklinio ir užklasinio ugdymo ir sporto centras

Užupio g. 22-2

289,62

3

96,54

33,33

 

 

 

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS

1.

VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras

Linkmenų g. 5

869,00

4

173,77

20

2.

VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Saulėtekio al. 15

1.968.316,00

 

5

1.867.759,50

30

3.

VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras

Antakalnio g. 17

2,00

5

0,29

20

4.

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

Mokslininkų g. 2A

126.245,40

13

8.630,68

7,69

5.

VšĮ Vilniaus kino biuras

Konstitucijos pr. 3

11.584,80

1

11.584,80

100

 

 

 

 

 

 

 

JAUNIMO SKYRIUS

1.

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

Justiniškių g. 109A

 

30,41

2

28,96

50

2.

VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras

Algirdo g. 31

57,92

 

1

57,92

100

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTŪROS SKYRIUS

1.

VšĮ „Skalvijos“ kino centras

A. Goštauto g. 2/15

40.914,33

1

40.914,33

100

2.

VšĮ „Menų spaustuvė“

Šiltadaržio g. 6

1.448,10

5

289,62

20

3.

VšĮ „Užupio meno inkubatorius“

Užupio g. 2A

115,84

1

115,84

100

4.

VšĮ Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

56.476,19

 

1

56.476,19

 

100

5.

VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus g. 39

28,96

 

1

28,96

100

6.

VšĮ „Vilniaus festivaliai“

Ašmenos g. 8

289,62

 

1

289,62

 

100

7.

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo galerija

Vilniaus g. 39/6

579,00

 

2

289,62

50

8.

VšĮ Lietuvos energetikos muziejus

Rinktinės g. 2

330.184,10

5

176.507,26

53,46

9.

VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras

Naugarduko g. 20

1

3

0,00

33,33

10.

VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras

Malūnų g. 8

1.448.389,71

1

1.448.389,71

100

11.

VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras

Mėsinių g. 3

116,00

4

28,96

25

12.

VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“

Žalioji a. 2A

28,96

 

1

28,96

100

13.

VšĮ Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas

Lobio g. 6A

29,00

2

14,48

50

14.

VšĮ Azijos menų centras

Krivių g. 10

58,00

2

28,96

50

15.

VšĮ „Vilniaus Miesto Opera“

Jogailos g. 9

1,00

3

0,29

33,33

16.

VšĮ Jokūbo Kolaso kultūros centras

Brolių g. 9-86

58,00

2

28,96

50

17.

VšĮ „Sakralus menas“

S. Skapo g. 4

3.186,00

10

289,62

9

 

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

1.

VšĮ „Socialiniai paramos projektai“

Gedimino pr. 24 (registracijos adresas, veiklą vykdo adresu Vilniaus g. 22/1)

146,88

5

28,96

20,00

2.

VšĮ Markučių dienos veiklos centras

Subačiaus g. 115

58,00

2

28,96

50,00

3.

VšĮ Vyrų krizių ir informacijos centras

Miglos g. 57-1

(registracijos adresas); veiklą vykdo adresu: Gėlių g. 7

29,25

2

0,29

50,00

4.

VšĮ „Rastis“

M. K. Oginskio g. 3, Vilnius (registracijos adresas, veiklą vykdo adresu: Vasaros g. 5,

7 korpusas)

57,92

2

28,96

50,00

5.

VšĮ dienos centras „Mes esame“

Pramonės g. 141

39.825,94

1

39.825,94

100

6.

VšĮ „Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras“

Gynėjų g. 6

1,74

6

0

16,66

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIUS

1.

VšĮ Lazdynų poliklinika

Erfurto g. 15

19.724,37

1

19.724,37

100

2.

VšĮ Karoliniškių poliklinika

L. Asanavičiūtės g. 27A

55.963,28

1

55.963,28

100

3.

VšĮ Antakalnio poliklinika

Antakalnio g. 59

59.478,77

1

59.478,77

100

4.

VšĮ Šeškinės poliklinika

Šeškinės g. 24

41.364,79

1

41.364,79

100

5.

VšĮ Naujininkų poliklinika

Dariaus ir Girėno g. 18

23.828,21

1

23.828,21

100

6.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

V. Sirokomlės g. 8A

23.626,05

1

23.626,05

100

7.

VšĮ Centro poliklinika

Pylimo g. 3

231.233,75

1

231.233,75

100

8.

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

Kauno g. 7

104.491,79

1

104.491,79

100

9.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Antakalnio g. 57

691.825,83

1

691.825,83

 

100

10.

VšĮ Šv. Roko ligoninė

Klinikų g. 2

23.824,01

1

23.824,01

100

11.

VšĮ Vilkpėdės ligoninė

Vilkpėdės g. 3

42.425,28

1

42.425,28

100

12.

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis

Justiniškių g. 14

1.387.741,84

1

1.387.741,84

100

 

13.

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras

Mokyklos g. 10

8.079,97

1

8.079,97

100

14.

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

Vasaros g. 5

1.285.105,47

1

1.285.105,47

100

 

 

 

SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS

1.

VšĮ KK Statyba

Registracijos adresas Olimpiečių g. 3, buveinės adresas Ozo g. 14

3579,24

 

6

144,81

40

2.

VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubas

Kareivių g. 6-213

1,00

2

0,29

50

3.

VšĮ Vilniaus futbolo akademija

Stadiono g. 2,

104.553,00

2

52.276,41

50

4.

VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“

Ąžuolyno g. 7

 

3.475,00

3

289,62

8,33

5.

VšĮ „Vilniaus teniso akademija“

Ąžuolyno g. 7

122.083,42

2

144,81

0,12

6.

VšĮ futbolo klubas „Žalgiris“

Olimpiečių g. 17

231,68

10

28,96

12,5

7.

VšĮ „Sveikas miestas“

S. Nėries 45A

28,96

 

1

28,96

100

8.

VšĮ Vilniaus rankinio centras

Santariškių 39H-16

870,00

3

290,00

33,33

9.

VšĮ Lazdynų baseinas *)

Erfurto g. 13

28.962,00

1

28.962,00

100

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽSIENIO RYŠIŲ IR TURIZMO SKYRIUS

1.

VšĮ Go Vilnius

Gynėjų g. 14-111

4.875,17

1

4,875,17

100

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽELDYNŲ SKYRIUS

1.

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“

M. K. Čiurlionio g. 100

57.924,00

1

57.924,00

100

 

VYRIAUSOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIUS

1.

VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

Stiklių g. 4

43.443,00

1

43.443,00

100

 

VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIUS

1.

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Vismaliukų g. 34

208.647,98

2

187.567,48

89,89

2.

VšĮ „Vilniaus japoniškas sodas“

Ąžuolyno g. 7

57.924,87

4

0,29

40

3.

VšĮ Vilniaus klubas

Trakų g. 2

4.463,00

95

28,96

0,01

*) – bankrutuojantis juridinis vienetas;

**) – likviduojamas juridinis vienetas. 

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

 

Eil. nr.

Pavadinimas

Adresas

1

2

3

 

VYRIAUSOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIUS

1.     

BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija

Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

1.     

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai“

Kauno g. 3, Vilnius

A.    Kojelavičiaus g. 172

2.     

BĮ Fabijoniškių socialinių paslauga namai

S. Stanevičiaus g. 57, Vilnius

3.     

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

Rukeliškių g. 44, Vilnius

Rukeliškių g. 40, Vilnius

A.Kojelavičiaus g.127, Vilnius

4.     

BĮ dienos centras „Šviesa“

Baltasis skg. 3A, Vilnius

5.     

BĮ Vilniaus miesto vaikų  ir jaunimo pensionas

Lakštingalų g. 7, Vilnius

6.     

BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai

filialas „Sala“

filialas

Vilkpėdės g.12, Vilnius

T. Kosciuškos g. 8, Vilnius

A. Kojelavičiaus g. 50, Vilnius

7.     

BĮ Vilniaus miesto krizių centras

Vytenio g. 45, Vilnius

A.   Kojelavičiaus g. 129

8.     

BĮ Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

Džiaugsmo g. 45, Vilnius (įstaigos administracija);

Šeimynų bendruomenėje adresai:

Vydūno g. 15, Vilnius

Buivydiškių g. 4, Vilnius

Vydūno g. 8, Vilnius

Savanorių pr. 56, Vilnius

9.         

BĮ Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai

V. Grybo g. 29, Vilnius

10.     

BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“

Lakštingalų g. 9, Vilnius

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIUS

1.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Polocko g. 12, Vilnius

2.

BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai – pagalbos centras Šeimos slėnis

Žolyno g. 47, Vilnius

 

 

 

 

JAUNIMO SKYRIUS

1.

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras

Antakalnio g. 84, Vilnius

2.

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

Šopeno g. 3, Vilnius

3.

Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas

Justiniškių g. 62A, Vilnius

4.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“

Saltoniškių g. 21, Vilnius

5.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Architektų g. 86, Vilnius

6.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“

Šiaulių g. 8, Vilnius

7.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“

Architektų g. 224, Vilnius

8.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“

Viršuliškių g. 34, Vilnius

9.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius

10.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Kalvarijų g. 156, Vilnius

11.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“

Ukmergės g. 221, Vilnius

12.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius

13.

Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Minties g. 56, Vilnius

14.

Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai

J. Kupalos g. 8, Vilnius

15.

Vilniaus Naujamiesčio moksleivių kūrybos ir mokymo centras

Švitrigailos g. 6, Vilnius

16.

Vilniaus saugaus miesto centras

Architektų g. 166, Vilnius

17.

Vilniaus jaunųjų turistų centras

Polocko g. 7, Vilnius

 

KULTŪROS SKYRIUS

1.     

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

Žirmūnų g. 6, Vilnius

2.     

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

Pamėnkalnio g. 34, Vilnius

3.     

Kultūros ir informacijos centras M. K. Čiurlionio namai

Savičiaus g. 11, Vilnius

4.     

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus

Pilies g. 40, Vilnius

5.     

Literatūrinis A. Puškino muziejus

Subačiaus g. 124, Vilnius

6.     

Vilniaus etninės kultūros centras

Pamėnkalnio g. 34, Vilnius

7.     

Kirtimų kultūros centras

Dariaus ir Girėno g. 69, Vilnius

8.     

Grigiškių kultūros centras

Vilniaus g. 12, Grigiškės, Vilnius

9.     

Naujosios Vilnios kultūros centras

Pergalės g. 8, Vilnius

10.     

Vilniaus kultūros centras

Rinktinės 50, Vilnius

11.     

Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“

J. Basanavičiaus g. 23/14, Vilnius

12.     

Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

Stiklių g. 8, Vilnius

 

SPORTO SKYRIUS

1.

Vilniaus krepšinio mokykla

Birželio 23-iosios g. 10A, Vilnius

2.

Vilniaus sporto mokykla „Tauras“

Žygio g. 46, Vilnius

3.

Vilniaus futbolo mokykla

P. Žadeikos g. 2, Vilnius

4.

Vilniaus miesto sporto centras

Kauno g. 43, Vilnius

5.

Vilniaus moksleivių sveikatos centras

Žirmūnų g. 37, Vilnius

 

BENDROJO UGDYMO SKYRIUS

 

Gimnazijos

1.           

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija

Gedvydžių g. 8, Vilnius

2.           

Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus

Kruopų g. 11, Vilnius

3.           

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija

Gabijos g. 8, Vilnius

4.           

Vilniaus Antakalnio gimnazija

Antakalnio g. 29, Vilnius

5.           

Vilniaus Fabijoniškių gimnazija

Žadeikos g. 2, Vilnius

6.           

Vilniaus Gabijos gimnazija

Pašilaičių g. 13, Vilnius

7.           

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus

Antakalnio g. 120; Keramikų g. 38; Nemenčinės pl. 16, Vilnius

8.           

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija

Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilnius

9.           

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija

Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius

10.       

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija

V. Druskio g. 11 / Sietyno g. 7, Vilnius

11.       

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

S. Konarskio g. 34, Vilnius

12.       

 Vilniaus „Juventos“ gimnazija

Telšių g. 2, Vilnius

13.       

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Rugiagėlių g. 15, Vilnius

14.       

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija

Antakalnio g. 33, Vilnius

15.       

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Sausio 13-osios g. 13, Vilnius

16.       

Vilniaus „Laisvės“ gimnazija

Darželio g. 2 / Gerovės g. 15, Vilnius

17.       

Vilniaus licėjus

Širvintų g. 82, Vilnius

18.       

Vilniaus „Minties“ gimnazija

Erfurto g. 23, Vilnius

19.       

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

Taikos g. 81, Vilnius

20.       

Vilniaus Ozo gimnazija

Ozo g. 39, Vilnius

21.       

Vilniaus Pilaitės gimnazija

Įsruties g. 3, Vilnius

22.       

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius

23.       

Vilniaus Radvilų gimnazija

Gelvonų g. 55, Vilnius

24.       

Vilniaus Salininkų gimnazija

Pupinės g. 11, Vilnius

Vaikų g. 16, Vilnius

25.       

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Vilniaus g. 32/2, Vilnius

26.       

Vilniaus Santaros gimnazija

A.  Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

27.       

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija

J. Jasinskio g. 11, Vilnius

28.       

Vilniaus Simono Konarskio gimnazija

Statybininkų g. 5, Vilnius

29.       

Vilniaus Senvagės gimnazija

Širvintų g. 80, Vilnius

30.       

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

Dūkštų g. 30, Vilnius

31.       

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

J. Kraševskio g.5, Vilnius

32.       

Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija

Kazliškių g. 4, Vilnius

33.       

Vilniaus Trakų Vokės gimnazija

Trampolio g. 5, Vilnius

34.       

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

Tuskulėnų g. 31, Vilnius

35.       

Vilniaus Užupio gimnazija

Krivių g. 10, Vilnius

36.       

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija

A. J. Povilaičio g. 1, Vilnius

37.       

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

Augustijonų g. 8, Vilnius

38.       

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija

Linkmenų g. 8, Vilnius

39.       

Vilniaus Žaros gimnazija

Karklėnų g. 13, Vilnius

40.       

Vilniaus Žemynos gimnazija

Čiobiškio g. 16, Vilnius

41.       

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Žirmūnų g. 37, Vilnius

42.       

Vilniaus Žvėryno gimnazija

Žalioji g. 4, Vilnius