Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2777/19 2019-10-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PARAMOS, SKIRIAMOS VAIKŲ, AUGANČIŲ SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOSE ŠEIMOSE, NEFORMALIAJAM UGDYMUI FINANSUOTI, ADMINISTRAVIMO IR PADĖKOS LENTELIŲ UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS, SKIRIAMOS VAIKŲ, AUGANČIŲ SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOSE ŠEIMOSE, NEFORMALIAJAM UGDYMUI FINANSUOTI, ADMINISTRAVIMO IR PADĖKOS LENTELIŲ UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 29 d.   Nr. 30-2777/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-98 ,,Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 3.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. 1-52 „Dėl Tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-60 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u Paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, administravimo ir padėkos lentelių už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  šiuo įsakymo 1 punktu patvirtintame tvarkos apraše nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės struktūrinių padalinių vedėjams bei Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip laikomasi tvarkos aprašo.

3.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 30-2017/19 „Dėl Paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, administravimo ir padėkos lentelių už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                         Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2777/19 - DĖL PARAMOS, SKIRIAMOS VAIKŲ, AUGANČIŲ SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOSE ŠEIMOSE, NEFORMALIAJAM UGDYMUI FINANSUOTI, ADMINISTRAVIMO IR PADĖKOS LENTELIŲ UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią