Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2987/19 2019-11-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 19 d.   Nr. 30-2987/19

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u  Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkurso nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inovacijų ir technologijų grupei organizuoti atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursą;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inovacijų ir technologijų grupės vadovui kontroliuoti, kaip vykdomi šio įsakymo 1 punktu patvirtinti nuostatai.

3. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inovacijų ir technologijų grupės vadovą Joną Pidkovą pasirašyti atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo finansavimo sutartis.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2987/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-2987/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
30-2987/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-2987/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-2987/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS0
30-2987/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
30-2987/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
30-2987/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
Į pradžią