Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-308 2019-12-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NESIMOKANČIŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NESIMOKANČIŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 4 d.   Nr. 1-308

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, 46 straipsnio 2 dalimi, 47 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

            2. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų direktorius vadovautis 1 punktu patvirtintu aprašu.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. 1-448 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais.

            4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-308 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NESIMOKANČIŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią