Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-299 2019-12-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 4 d.   Nr. 1-299

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Dalinio finansavimo skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei ar avarinei  būklei likviduoti tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 1-1592 „Dėl Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-299 - DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
1-299 - DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-299 - DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI AR AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią