Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-169/20 2020-01-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS

 

2020 m. sausio 22 d.   Nr. 30-169/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio 2 dalimi, Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu
Nr. 30-2706/19 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 19 punktu ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams vertinimo komisijos, sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 30-2866/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams vertinimo komisijos sudarymo“, 2019 m. gruodžio 23 d. siūlymą,

s u t e i k i u  Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą penkerių metų laikotarpiui šioms Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

1.    Viešajai įstaigai Antakalnio poliklinikai.

2.    Viešajai įstaigai Centro poliklinikai.

3.    Viešajai įstaigai Karoliniškių poliklinikai.

4.    Viešajai įstaigai Lazdynų poliklinikai.

5.    Viešajai įstaigai Mykolo Marcinkevičiaus ligoninei.

6.    Viešajai įstaigai Šv. Roko ligoninei.

7.    Viešajai įstaigai Vilkpėdės ligoninei.

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Į pradžią