Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-69/20 2020-03-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SKROBLINUKAS“ REIKALŲ PERDAVIMO<br> KOMISIJOS SUDARYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SKROBLINUKAS“ REIKALŲ PERDAVIMO

KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m. kovo 25 d.   Nr. 22-69/20

Vilnius

 

 

Vykdydamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimą
Nr.1-426 „Dėl darbo sutarties su Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ direktore Dina Jusiene nutraukimo šalių susitarimu“:

1.    S u d a r a u šią Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ reikalų perdavimo komisiją:

Vidmanta Kibirkštienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė);

Rūta Masiulytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus Administravimo poskyrio vyriausioji specialistė;

Dina Jusienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ direktorė;

Sandra Gudeliūnienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ l. e. p. direktorė;

Janina Bagdonienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Česlava Jacunskienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Marijana Lakutijevskaja – biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ Turto apskaitos skyriaus buhalterė.

2. P a v e d u  sudarytajai komisijai darbą baigti iki 2020 m. balandžio 29 d.

 

 

 

Meras

Remigijus Šimašius

 

Į pradžią